Sponseret indhold

Partnerskaber er vejen til grøn omstilling i vandbranchen

Af:

Vand er noget af det vigtige i verden. Uden vand intet liv. I Danmark er vi heldige, vi har masser af rent vand i hanen, og vi kan tappe os et glas, lige når vi har lyst. Og sådan skal det blive ved med at være.

Regeringen har nedsat et klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi, der skal bidrage til at nedbringe CO2-udledningen. Her deltager Danske Vandværker sammen med plastindustrien, affaldsorganisationer og de store, brede erhvervsorganisationer.

Partnerskabet giver gode muligheder for at udvikle nye idéer, og som brancheforening byder vi gerne ind med viden om, hvordan den danske drikkevandssektor kan bidrage til den grønne omstilling.

Danske Vandværker organiserer knap 2.000 især forbrugerejede vandværker samt flere hundrede leverandører af vandteknologi, så vi har rigtig gode muligheder for at bringe vandforsyninger og teknologileverandører sammen, når der skal udvikles energivenlige løsninger til den danske og den internationale vandsektor.

Mere skov skal sikre bedre grundvand
Danske Vandværker ser en række muligheder, hvor vandbranchen kan bidrage til den grønne omstilling. Det gælder lige fra ny teknologi til flere naturindsatser, som for eksempel skovrejsning.

Flere træer i sårbare indvindingsområder sikrer mere rent drikkevand og bidrager til at optage CO2.

Brug for endnu flere energivenlige vandværker
Den grønne omstilling sker også ved, at vi udvikler og etablerer flere energivenlige vandværker. Allerede i dag er der eksempler på topmoderne, energivenlige vandværker – også mindre – som ikke kun er energiforbrugende, men også har egen energiforsyning i form af for eksempel solceller.

Det kræver investeringer, og det er vigtigt, at lovgivningen sikrer gode rammer, så alle vandværker har incitamenter til at renovere og bygge nyt. Det skal kunne betale sig at foretage langsigtede investeringer i grøn omstilling uanset størrelsen på vandforsyning.

Vi skal vise vores løsninger
Dansk vandforsyning er unik i international sammenhæng, fordi den er decentral og består af mange både mindre og større vandværker. Samtidig er det unikt, at vi henter vores drikkevand direkte fra grundvandet, hvad man i mange andre lande misunder os. Den position skal vi udnytte til ikke kun at levere rent drikkevand til danskerne, men også til at sikre adgang til rent postevand i bybilledet.

På den måde mindsker vi forbruget af flaskevand, der mildest talt ikke er særlig klimavenligt. Vi viser også vores turister, at det ikke er nødvendigt at købe dyrt vand på flaske, når de ganske gratis kan tappe rent og friskt vand fra vandhanen eller en offentlig drikkevandspost.

En branche fuld af muligheder
Den store internationale vandkongres, der finder sted i København til næste år i regi af IWA -International Water Association, bliver et fantastisk udstillingsvindue til at vise, hvordan vores vandforsyning fungerer. Og hvordan vi håndterer alt fra miljøudfordringer til at reducere vandspild og udvikle energivenlige pumper og anlæg.

Den danske vandbranche er fuld af muligheder, men det kræver, at vi tænker i innovative partnerskaber og har de rette rammer for innovation. FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling sætter rammerne for, at vi som forsyningsbranche blandt andet kan være med til at sikre både rent vand og sanitet og samtidig bidrage til, at der etableres bæredygtige byer og lokalsamfund.

Vi skal selvfølgelig reducere energiforbruget og CO2-aftrykket i Danmark, men vi skal i lige så høj grad tænke i løsninger, der kan eksporteres og på den måde være med til at reducere energi- og klimabelastningen globalt. Her kan netop de mange vandforsyninger arbejde sammen med leverandører af vandteknologi om at finde nye løsninger, som kan bruges i både Danmark og det store udland.

Vi har fokus på energi- og miljøvenlig drikkevandsforsyning, så vores børn og børnebørn også har adgang til rent drikkevand.

Danske Vandværker er brancheorganisation for landets vandværker. Medlemsskaren tæller også flere hundrede virksomheder fra branchens industri og leverandører. Vi arbejder for en sikker og effektiv vandforsyning til gavn for forbrugerne.

Læs mere på danskevv.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

Assistancen Portrætter0432
Det betaler sig at fastholde syge medarbejdere
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

Emil_Drevsfeldt_Nielsen1
Virksomhedsleder, sådan skal du bruge dit rekord-overskud til at få hænder nok
Det er i disse dage, når ordrebøgerne er fulde, at danske virksomhedsledere bør kigge fremad. Lige nu arbejder medlemmer i Dansk Metal...
Ruben_Kilgast_2016 (6) (2)--
Vælg det bedste fra de bedste
Med åbne standarder inden for automationsområde er det slut med låsning til gamle, proprietære systemer og goddag til produktivitet,...
Søren Peter Johansen--
Automatisering - vigtigere end nogensinde før 
Globale pandemier, øgede transportpriser, krav om bæredygtighed og mangel på råvarer, energi og medarbejdere – og nu også krig...