See What Others Can’t

Få overblik over hele din ejendomsportefølje og se hvordan enkelte ejendomme eller områder performer

Af:

Hvor nogle ser kaos, opdager andre nye mønstre og sammenhænge. Det gælder også i erhvervslivet, hvor flere og flere virksomheder inden for bl.a. detail, transport og real estate anvender Location Intelligence som strategisk beslutningsværktøj. Location Intelligence handler om meget mere end at plotte adresser ind i et kort. Det handler om at se det, andre ikke kan se og anskue forretningen i en helt ny, dynamisk optik.

Har du kigget i et kalejdoskop? Oplevet de mange forskellige mønstre, der opstår ved blot små justeringer? Forestil dig, du kan gøre det samme med data. At du frem for at kigge på tørre talkolonner og endimensionelle lagkagediagrammer og regneark kan få adgang til et visuelt, dynamisk univers, der automatisk giver dig nye indsigter ved selv små justeringer af parametrene. Det er essensen i Location Intelligence.

Location Intelligence udspringer af GIS (geografiske informationssystemer). Det har i årevis været en vigtig og uundværlig del af hverdagen i både Forsvaret, i statslige styrelser og i kommuner. I de senere år har også erhvervslivet set mulighederne i teknologien. Store detailkæder, transport- og logistikvirksomheder, rådgivende ingeniører, real estate og forsikringsselskaber er blandt de flittigste brugere.

Udvid horisonten
– Location Intelligence tilfører en helt ny dimension til forretningsanalyse. Mange virksomheder anvender business intelligence og data analytics, men oplever at støde mod loftet i systemerne. Location Intelligence inddrager eksterne data i analyserne. Ikke kun geografiske data, men demografiske, socioøkonomiske, byplanlægnings- og andre typer data, som har relevans for virksomheden. Man kan se nye og flere mønstre, som løsningen beregner på baggrund af de udvidede datagrundlag. Det er et ekstra gear, som udvider horisonten betragteligt siger Peter Hedberg, Sales & Marketing Director i Geoinfo og giver et eksempel fra detailsektoren.

– Når en supermarkedskæde skal vurdere den optimale placering af en ny butik, vil det ud over afstand til egne butikker og konkurrenter være relevant at inddrage data om afstand til fx uddannelsesinstitutioner, store arbejdspladser, kulturinstitutioner, p-pladser, togstationer og buslinjer, som skaber trafik i butikken, samt demografiske data om alder, forbrug, indkomst og boligsammensætning. Når man kombinerer de eksterne data med virksomhedens egne kunde-, salgs-, betalings- og markedsføringsdata, får man et meget fintmasket og sikkert beslutningsgrundlag, visualiseret med grafer og interaktive kort, forklarer Peter Hedberg.

Verdens førende Location Intelligence-værktøj
Geoinfo er Danmarks største konsulenthus med fokus på GIS og Location Intelligence. Virksomheden har eksisteret i 25 år og beskæftiger knap 50 medarbejdere. Geoinfo er desuden dansk eneforhandler af verdens førende Location Intelligence-platform, ArcGIS fra Esri, som anvendes af bl.a. NATO, EU, FN, lufthavne og havne verden over, samt en lang række virksomheder som fx FedEx, UPS og Wallgrens.

– Det unikke ved ArcGIS er, at alle data samles og visualiseres ét sted. Ofte når virksomheder indkøber eksterne data, foregår det manuelt eller i separate systemer. ArcGIS er født med de mest anvendte danske og internationale geodata og demografiske data, og vi opdaterer løbende med nye datakilder. Løsningen har desuden integration til alle de store ERP- og business intelligencesystemer, så du har én platform til al analyse, siger Peter Hedberg.

Visual information at your fingertips
For virksomheden der skal finde en ny lokation eller vil benchmarke sine filialer, optimere sit distributionsnet eller noget helt fjerde, giver ArcGIS en lang række fordele. I det øjeblik man har defineret de relevante datasæt med egne og eksterne data, tager det kun få minutter at gennemføre en sammenlignende analyse. Ud over den markante tidsbesparelse – ofte kan det tage to til tre dage at sammenstille eksterne data – præsenteres resultaterne visuelt, og beslutningsgrundlaget kan finjusteres med what-if scenarier.

– Alene det, at analyserne præsenteres på et kort frem for i kolonner eller diagrammer, er en stor gevinst. Vi orienterer os mere intuitivt og hurtigere i det visuelle, så præsentationen på kort er med til at forenkle beslutningsprocessen til trods for, at den hviler på et meget større og mere detaljeret datagrundlag, siger Peter Hedberg.

What-if-scenarier
– Men endnu vigtigere er det, at man i ArcGIS-platformen kan skrue på de forskellige parametre og se, hvilken effekt det har. I tilfældet med supermarkedet kan man fx inddrage byplanlægningsdata i analyserne og se, hvad det betyder. Måske skal der i et af områderne etableres nye boliger og erhvervsklynger, som kan trække mange flere kunder til butikken end først antaget. Denne type data tilfører et yderligere lag af indsigt, som kan have stor værdi for beslutningsprocessen.

Peter Hedberg understreger, at det ikke kun er detailsektoren, der har gavn af Location Intelligence. Logistikvirksomheder anvender Location Intelligence til at optimere ruteplanlægningen for alle deres chauffører. Hver enkelt chauffør vises på det dynamiske kort og kan hurtigt aflastes, hvis han mister tid på ruten, så virksomheden kan overholde leveringstiden.

Produktionsvirksomheder bruger ArcGIS til at sikre, at kørende teknikere tildeles de rette, akutte serviceopgaver baseret på deres kompetencer og nærhed til kunden. – Med Location Intelligence vender vi informationskuben om og kigger på den i en helt ny optik.
Ligesom kalejdoskopet afdækker vi nye sammenhænge og mønstre, som er tilgængelige i et visuelt, dynamisk univers. Det tilfører værdi til beslutningsprocessen i alle typer virksomheder, siger Peter Hedberg.

Mest læste på BusinessReview.dk

de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Den generelle trussel fra cyberangreb i Danmark er meget høj 
Det samme er danske virksomheders kompetence til at levere løsninger, der kan beskytte samfundet, virksomheder og centrale institutioner. Så...
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler
Over de næste to år vil AI-genereret misinformation være den største globale trussel skarpt forfulgt at cybersikkerhed. Det slår over...
Natasha-Friis-Saxberg-4-Storformat (1)
Cybersikkerhed er blevet et mange-hovedet monster
Der går ikke mange dage mellem, at man hører om en ny virksomhed eller branche, der har været udsat for et cyberangreb. Og det er måske...