Ny DTU satsning hjælper erhvervslivet med digitalisering og bæredygtig innovation

”Med DTUs fokus på livslang læring er det ambitionen at skabe innovative rammer for løbende kompetencetilvækst i erhvervslivets aktører. Målet er at øge kendskabet til modeller, metoder og nyeste forskning indenfor teknologi for mennesker og bæredygtighed, ” siger Karina Rothoff Brix, direktør for DTU

Af:

DTU Learn for Life er DTUs satsning på livslang læring. Allerede nu, knapt et år efter etableringen, viser centret, hvordan nye teknologier og digitalisering kan bruges optimalt i målsætningen om mere livslanglæring hos virksomheder og organisationer.

DTUs evige ambition er at komme tæt på kunderne, tæt på virksomheder og interessenter, der ønsker at sætte fokus på læring. Det er et ønske om at være der, hvor virksomhederne ser de tydelige fordele i at koble et lærende mindset ind som en essentiel del af arbejdet med at nå de mål, der er fastsat i deres forretningsstrategi.

Den tætte kobling er vigtigere nu, end den nogensinde har været. Dels fordi viden bliver hurtigere forældet og anvendelsen af viden får nye muligheder gennem digitaliseringen. Men også fordi vi står overfor et paradigmeskifte, hvor aktørerne sammen skal sikre, at den viden, der skabes på universiteterne, hurtigere og mere kontinuerligt kommer både virksomheder og medarbejdere til gode.

Fra leverandør af viden til sparringspartner
Når livslang læring skal leveres fra universitets side, kræver det, at DTU Learn for Life er tilstede på særligt to parametre, hvis de skal være relevante sparringspartnere for virksomheder, der ønsker fokus på deres medarbejders kompetenceløft.

Det kræver, at universiteterne ikke længere ser sig selv, udelukkende som leverandører af viden. Forskerne bør også indse, at de ikke altid ved præcist hvilke viden, virksomhederne har brug for. Universiteterne skal i højere grad kende og erkende, at de udfordringer, som organisationerne står overfor, ikke altid er tydelige for hverken universiteterne eller for virksomhederne selv. Kun ved at indtage rollen som en tæt sparringspartner på netop afdækning og behovsanalyse, kan DTU Learn for Life understøtte virksomhederne på bedst mulig måde. Og det er netop det, de gør.

Det betyder, at DTU Learn for Life skal i stigende grad agere virksomheders ”trusted advisor”, både på det strategiske niveau, men også på den individuelle plan. Netop fordi de kompetencer, DTU Learn for Life har i dag, har rødder i DTUs forskning og mere end 20 års erfaring med at bistå virksomheder med at understøtte deres strategi. Dermed skaber de unik værdi for erhvervslivet.

Særlige digitale netværk
DTUs hovedfokus er teknologi for mennesker og bæredygtighed i den brede forstand. Det gør at DTU Learn for Life kan spille ind som sparringspartner i erhvervslives digitaliseringsfokus. Det gøres på flere forskellige stadier af samarbejdet med virksomhederne. Gennem workshops, paneldebatter, særligt tilrettelagte undervisnings og innovationsforløb understøtter DTU Learn for Life virksomhedens egen strategiske fokus på digitalisering og innovation. De samler viden og ideer til fremtidens livslang læring i særlige digitale netværk, som spiller ind i erhvervslivets behov for kontinuerlig opfølgning på kompetencebehovet.

Test af nye teknologier
I 2019 søsatte DTU Learn for Life blandt andet et nyt netværksplatform, hvor de sammen med grupper, der har erfaring, viden og interesse, drøfter emner, der kunne være relevante at få omsat til nye læringsforløb og -formater. Alt foregår online, og på denne måde har DTU Learn for Life digitaliseringen helt tæt på kroppen. Det og andre tiltag er med til, at centret selv tester nye teknologier først, så de bedre kan bistå kunder og deltagere i overvejelserne omkring enge digitaliseringsudfordringer.

Innovationsprogrammer
DTU har gennem mere end 15 år kørt innovationsprogrammer for teams i virksomheder, og netop her sikres det, at digitaliseringens rolle bliver sat i fokus, når der udvikles innovative produkter til intern brug i etablerede virksomheder. Programmet Corporate Entrepreneurial Leadership (CEL) har gennem årene sikret, at DTUs viden indenfor teknologisk innovation kommer direkte til deltagerne, og at fremtidens løsninger testes i et sikkert læringsrum.

Optimalt udbytte af digitalisering
Den omfattende digitaliseringsbølge og en fremtid, præget af krav til teknologisk innovation og bæredygtig omstilling, kræver ledere, der er godt klædte på til forandringerne på alle niveauer i virksomheden. Det sikrer, at organisationen får optimal udbytte af deres digitale indsats. Derfor er det essentielt for DTU Learn for Life at sikre, at der er ledelsesforløb fra Diplom til Executive MBA, som understøtter lederne og deres fokus på innovation, bæredygtighed og digitalisering.

DTU Learn for Life er en vigtig brik i den måde vores økosystem af livslang læring fungerer på. Ambitionen er at rykke centret, interessenterne og samfundet endnu mere i retning af brugen af digitale løsninger dér, hvor det giver mening på en bæredygtig måde.

DTU Learn for Life er DTU nye kraftcenter for livslang læring og efteruddannelse Centeret er etableret i 2019 og er indgangen til alt efteruddannelse på DTU.

Faciliteterne ligger i Lyngby på DTU Campus og er indrettet som et moderne kursushus med det nyeste udstyr til test af nye teknologier og adgang til DTUs forskningsmiljø og unikke laboratoriefaciliteter.

Mest læste på BusinessReview.dk

de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Den generelle trussel fra cyberangreb i Danmark er meget høj 
Det samme er danske virksomheders kompetence til at levere løsninger, der kan beskytte samfundet, virksomheder og centrale institutioner. Så...
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler
Over de næste to år vil AI-genereret misinformation være den største globale trussel skarpt forfulgt at cybersikkerhed. Det slår over...
Natasha-Friis-Saxberg-4-Storformat (1)
Cybersikkerhed er blevet et mange-hovedet monster
Der går ikke mange dage mellem, at man hører om en ny virksomhed eller branche, der har været udsat for et cyberangreb. Og det er måske...