Sponseret indhold

Global appetit på danske fødevareløsninger

”Den grønne omstilling bliver en stor driver for arbejdet de kommende år, og der står Danmark stærkt,” siger Lise Walbom, Food Nation. Foto: Food Nation

Af:

Den globale grønne omstilling bliver en driver i den danske fødevareeksport i de kommende år. Og vi står stærkt. Vi har været i gang længe, bruger innovativ teknologi, og der er stor tillid til vores varer og produktionsprocesser, mener fødevareklyngens branding-organisation Food Nation.

Foto: Food Nation

I tæt samspil med kritiske og kvalitetsbevidste forbrugere ude ved kølediskene og varehylderne har den danske fødevareklynge gennem de sidste par årtier udviklet sig til et eksemplarisk demonstratorium, hvor resten af verden kan se mulighederne og perspektiverne i bæredygtighed og grøn omstilling.

”Det kan ikke bare fødevareklyngen, men også alle de danske forbrugere godt være stolte over. Forbrugerne har spillet en konstruktiv og vigtig rolle i udviklingen, fordi erhvervet lytter til, hvad der bliver efterspurgt og stillet spørgsmål til.”

Det siger Lise Walbom, CEO i Food Nation, det offentlig-private fødevarepartnerskab, som arbejder for at øge eksporten fra hele den danske fødevare-værdikæde. Den danske fødevareklynge beskæftiger 186.000 mennesker. Heraf knytter 140.000 arbejdspladser sig til eksport.

Teknologi og smartere arbejde
Gennem eksporten bidrager den danske fødevareklynge til den grønne omstilling globalt. Ikke kun i kraft af de varer, vi sender afsted, men i høj grad også på grund af den produktionsproces, der ligger bag.

”For eksempel har vi i det danske landbrug gennem de seneste årtier formået at knække kurven, så vi nu kan producere mere med mindre miljøpåvirkning. Vi har øget vores produktivitet ved at arbejde smartere og indarbejde teknologi, samtidig med at vi har skruet ned for den samlede mængde af CO2-ækvivalenter fra primærproduktionen. Løsningerne spænder fra gyllehåndtering og staldsystemer til droner og præcisionslandbrug. Alle de erfaringer kan vi dele med resten af verden og tjene penge på gennem eksport,” siger Lise Walbom.

Grøn omstilling bliver driver
Den årlige imageundersøgelse, Food Nation gennemfører på Danmarks vigtige eksportmarkeder, viser, at forventningen til vigtigheden af bæredygtige produktionsprocesser og slutprodukter stiger konstant.

Da Danmark allerede har været i gang i flere årtier, er vi godt rustet til den internationale konkurrence i disse år, hvor det globale fokus på klimaet accelererer den grønne omstilling, mener Lise Walbom.

”Den grønne omstilling bliver en stor driver for arbejdet de kommende år, og der står Danmark stærkt, fordi vi har erfaring og går ambitiøst og modigt til værks, når vi skal finde løsninger for os selv og andre. Selve Food Nations eksistens er et godt udtryk for den samarbejdsånd, der hersker mellem alle led i den danske fødevare-værdikæde – fra landmanden i primærsektoren, industri og gastronomi til ingrediensfremstilling, forskning og fødevarekontrol.”

Verden har meget forskellige behov
I øjeblikket efterspørger udenlandske markeder blandt andet ingredienser, innovativ teknologi og digitale løsninger på tværs af værdikæden.

”Selv om vi er et lille land, har vi mod og store muskler til at gøre en forskel globalt. De danske styrkepositioner og løsninger kan imødekomme meget forskellige behov verden over. For eksempel er interessen for økologi, gastronomi og sunde varer af høj kvalitet stigende i Japan, fordi de har en aldrende befolkning med særlige behov og stor købekraft, mens vi i et land som Etiopien kan hjælpe med særlig udviklede produkter, der har et højt proteinindhold og kan hjælpe mod underernæring. Eller vi kan bidrage med et løft af den teknologiske udvikling i produktionsprocesser.”

Tillid til de danske varer
Ifølge Lise Walbom hviler den danske fødevareklynges eksport på et solidt fundament af kvalitet og sikkerhed.

”Herhjemme tager vi kvalitet og fødevaresikkerhed for givet, men så heldige er forbrugerne ikke mange andre steder i verden. Kvalitet og sikkerhed bliver en vigtig løftestang for at åbne vores dialog med andre markeder efter corona. Der er stor tillid til danske varer, fordi vi længe har demonstreret, at vi kan levere gode og bæredygtige løsninger med en utrolig høj fødevarevarekvalitet.”

Food Nation er et offentlig-privat partnerskab, som skal booste eksporten fra den danske fødevareklynge.

Food Nation blev stiftet i 2017-- og er finansieret dels af midler fra Fødevare- og Landbrugspakken, dels af midler fra en række private virksomheder, fødevareforbund, fagforbund samt erhvervsorganisationerne Landbrug & Fødevarer og Dansk Industri.

Se mere på www.foodnationdenmark.com

Selv om vi er et lille land, har vi mod og store muskler til at gøre en forskel globalt

Mest læste på BusinessReview.dk

de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

Jacob_13_HIGH-vand-byggeri
E-mobilitet og PtX bliver hjørnestenene i omstillingen af transporten
Transportens grønne omstilling er afgørende for at nå Danmarks klimaambitioner. Der har været flere bud på alternativer til de fossile...
Produktbillede 1
Avanceret batteri- og ladeteknologi til de danske elbiler
Den danske virksomhed Nerve Smart Systems står bag en avanceret og intelligent batteriteknologi, som gør det muligt at placere firmaets...
sign
Fremtidens mobilitet er delt
I en tid, hvor flere og flere mennesker flytter ind til de større byer og vi anskaffer os flere og flere biler, udvikler mobilitetsbegrebet...