Sponseret indhold

Digital sundhed – et nyt nordisk stronghold?

Af:

Stort set alle er enige om, at digitale sundhedsløsninger er fremtiden. I de nordiske lande er det faktisk allerede en del af nutiden!

David Munis Zepernick, Head of Business Development Medicon Valley Alliance

Det skyldes bl.a., at digitale sundhedsløsninger er en væsentlig del af løsningen på en global udfordring for sundhedsvæsnet i alle større lande. Udfordringen består meget forenklet i, at vi lever længere, og som konsekvens heraf får flere behandlingskrævende kroniske sygdomme. Resultatet bliver flere og dyrere patienter.

Den forlængede levetid er en stor sundhedsmæssig gevinst, men den er ikke gratis, og ingen lande har i dag en fremtidssikret og fuldt finansieret sundhedsmodel, som er 100 % gearet til at imødekomme borgernes stigende forventninger og det deraf følgende udgiftspres.

Når digitaliseringen kan være et afgørende bidrag til en fremtidssikring og tilpasning af sundhedsvæsnet og den måde, som vi organiserer det på, så skyldes det overordnet, at digitaliseringen og intelligent brug af sundhedsdata, hvis den gribes rigtigt kan, kan understøtte og effektivisere fire helt afgørende elementer af betydning for kvaliteten af og prisen på sundhedsydelser.

Digitaliseringen og intelligent brug af sundhedsdata kan nemlig styrke både forudsigelighed (hvem og hvor mange bliver syge og af hvad), forebyggelse (hvordan forebygger vi sygdommene bedst), anvendelse af personlig eller skræddersyet medicin (hvilken behandling virker for hvilken patient) og patienternes medejerskab til deres egen sundhed (med mit øgede kendskab og ejerskab til mit eget sygdomsforløb, hvordan optimerer jeg som patient min egen sundhed).

Udfordringerne for patienter og sundhedsvæsner er, som nævnt, globale. For de rigtige løsninger og tilhørende produkter og services, som skaber mærkbar merværdi og styrket kvalitet for både patienter og sundhedsvæsen, er der derfor også tale om et enormt og globalt forretningspotentiale.

Det har ikke overraskende vakt interesse hos en lang række aktører og industrier, herunder naturligvis den såkaldte GAFAM-gruppen (Google, Apple, Facebook, Amazon og Microsoft), som ikke traditionelt har haft sundhed som hovedfokus. Opgaven med og potentialet i at finde fremtidssikre løsninger for fremtidens sundhedsvæsen har ligeledes resulteret i et boom i innovative partnerskaber mellem mere klassiske lægemiddel- og medico-virksomheder og en underskov af mindre og mellemstore IT-, Tech-, Mobil-virksomheder.

Danmark og Sverige er godt rustet
Den gode nyhed er, at de nordiske lande ikke bare har erkendt behovet, men også i stadig stigende omfang har erkendt potentialet og sat ord og handling bag ambitionerne. Digital sundhed er således en hjørnesten i både de nyere danske og svenske nationale life science strategier og i de bredere offentlige sundhedsstrategier, og Danmark og Sverige, ligger begge konsekvent i top-10 i stort set enhver ranking af anvendelsen af ehealth løsninger, digital sundhed, SmartHealth etc.

Alligevel er kontakten, koordineringen og dermed muligheden for strategisk ”krydsbestøvning” mellem Danmark og Sverige desværre begrænset. De danske og svenske life science strategier, som på grund af de mange ligheder mellem vores samfund tager udgangspunkt i mange af de samme udfordringer, er således meget sigende undfanget i parallelle, men isolerede, nationale politiske processer.

Men sådan behøver det ikke at være. Nordens to ubestridt førende life science nationer kunne også vælge en mindre konkurrencebetonet og mere partnerskabsorienteret kurs, også når det gælder digital sundhed.

Digital Health Index fra Bertelsmann Stiftung

Medicon Valley – omdrejningspunkt for et dansk-svensk parløb og partnerskab?
Med opbakning fra regeringerne i København og Stockholm kunne Danmark og Sverige blive omdrejningspunktet for digital sundhed i Norden, og et dansk-svensk partnerskab kunne bidrage til at cementere og fremtidssikre Nordens nuværende position forrest i feltet.

Medicon Valley og Øresundsundsregionen kunne passende lægge ”laboratoriefaciliteter” til en sådan fælles dansk-svensk satsning. Region Skåne er således ikke bare geografisk unikt placeret som brobygger mellem København og Stockholm. Skåne er ”tilfældigvis” også en nordisk hub for mange af netop de mobil og trådløse teknologier, som fremtidens digitale sundhedsvæsen baseres på. Region Skåne´s tech-virksomheder tiltrækker allerede i dag en uforholdsmæssig stor del af de samlede investeringer i start-up´s i Norden.

Tech-aficionados vil vide, at både Bluetooth og verdens første mobiltelefon blev opfundet i Skåne. Det burde vi kunne få mere ud af, også i Danmark!

Mest læste på BusinessReview.dk

Assistancen Portrætter0432
Det betaler sig at fastholde syge medarbejdere
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...