Sponseret indhold

Patienten som menneske

Af:

Danmarks største psykiatriske privathospital – Skovhus Privathospital – insisterer på at se mennesket før patienten og hjælper lægerne til at bruge mest mulig tid på behandling og dagligt samvær med patienterne. Et nyåbnet kvindekrisecenter tæt på hospitalet er drevet efter de samme principper.

”Det er altid en overlæge med speciale i psykiatri, som du møder, når du træder ind hos os, og hvis der er kemi imellem jer, er det din læge i hele forløbet,” forklarer direktør Kit Kjærsgaard.

”Alle mennesker har ressourcer i sig et sted. Det handler om at finde ud af, hvad de kan, fremelske og støtte det, og skabe grobund for, at de kan håndtere deres udfordringer selv, når de forlader os igen.”

Sådan lyder det, når direktør Kit Kjærsgaard skal sætte ord på det menneskesyn, der bærer landet største psykiatriske privathospital, Skovhus Privathospital ved Nykøbing Sjælland.

”Hvis du kommer og er svært psykotisk, kan du naturligvis have svært ved at få øje på dit eget potentiale i din første tid hos os, men det er kendetegnende, at når vi bagefter evaluerer tilfredshedsundersøgelserne, handler det for patienterne i bund og grund bare om at blive behandlet respektfuldt, føle sig set og hørt. Opleve, at der er tid, og at medarbejderne har lyst til en.”

Hvordan kan vi hjælpe dig?
Ifølge Kit Kjærsgaard handler det grundlæggende om at kunne se mennesket i patienten i stedet for at slå den psykiatriske patient i hartkorn med sin diagnose.

”I sproget siger vi rask væk ’en skizofren’ om en patient, der lider af skizofreni. Vi har internaliseret det at være psykisk syg som en del af patientens personlighed. Vi ville aldrig gøre det samme med somatiske sygdomme. Når vi som samfund ikke skiller sygdommen og mennesket i sproget, er det også svært i behandlingen, men det er, hvad vi arbejder med at gøre her på Skovhus Privathospital. Du er ikke bare en patient. Du er først og fremmest et menneske, der gennem sit liv har lavet mange forskellige ting. Men lige nu har sygdommen taget magten, og vi kan hjælpe dig med at få magten tilbage. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig. Hvordan kan vi hjælpe dig?”

Inddrage patientens netværk
Denne tilgang til psykiatrisk behandling kræver meget og løbende uddannelse af medarbejderne. Blandt andet skal medarbejderne sige ja til at tage en treårig systemisk-narrativ uddannelse for at arbejde på Skovhus Privathospital.

Det systemiske har fokus på, hvordan mennesker erkender, kommunikerer og handler i verden, mens det narrative tager udgangspunkt i, at vi mennesker skaber mening gennem de historier, vi fortæller til hinanden om begivenheder i vores liv. Den systemiske tilgang kommer blandt andet til udtryk i netværkssamtaler.

”Det er meget vigtigt at få inddraget patientens netværk, før patienten skal tilbage til sin lejlighed eller bosted. Nogle er heldige at have pårørende, der er meget tæt på. Andre har ikke familie, men kan måske bruge en gammel skoleven eller en tidligere kontaktperson. Det er vigtigt, at man får bevidnet dialogen med os, og at man ikke er helt alene om at tage behandlingens udbytte med videre i sit forløb, for vi kan ikke være der altid.”

Tvang er ikke en mulighed
Privathospitaler på psykiatriområdet må ikke anvende tvang. Det stiller krav til både medarbejdere og patienter.

”Som patient hos os har du aktivt valgt, at du gerne vil have hjælp på Skovhus Privathospital. Vi kan godt have svært psykotiske patienter, men da vi ikke må fysisk fiksere eller give medicin imod patientens vilje, er vi nødt til at gøre noget andet. Det kræver dygtige medarbejdere, som vi hele tiden uddanner på. De skal altid være på forkant med deres patienter.”

Det er muligt, fordi patienter, læger og personalet er tæt på hinanden hver dag. Lægerne og det øvrige personale har kontor midt på afdelingen mellem sengestuerne, og de indtager alle deres måltider sammen med patienterne.

”I psykiatrien er lægen sit eget vigtigste værktøj i forhold til at skabe tillid og arbejde med patienterne. Det er vigtigt at skabe en relation, hvor patienterne har lyst til at fortælle, hvordan de har det. Det fungerer godt at sidde og spise sammen, og ikke kun se hinanden 20 minutter to gange om ugen. Når lægerne på den måde er en integreret del af patienternes hverdag, kan de også se mange ting hos patienterne, før de forværres.”

Individuelle forløb
Skovhus Privathospital tilbyder i videst muligt omfang individuelle forløb, hvor patienten tilknyttes den samme læge og primære kontaktperson gennem hele behandlingen.

”Man skal ikke opleve at se en ny læge, hver gang man kommer. Det er dybt frustrerende at skulle starte forfra hver gang og opleve læger, der siger forskellige ting. Det er altid en overlæge med speciale i psykiatri, som du møder, når du træder ind hos os, og hvis der er kemi imellem jer, er det din læge i hele forløbet.”

Psykiatriske patienter kan også blive dårlige efter kl. 16 og i weekender, så på Skovhus Privathospital er der læger til rådighed 24 timer i døgnet syv dage om ugen.

Læger gør, hvad de er bedst til
Psykiatriske overlæger, der arbejder for Skovhus Privathospital, har ikke ledelsesansvar og skal ikke bruge tid på administration.

”De skal koncentrere sig om det, de er bedst til, og det, som de allerhelst vil bruge deres tid på – at behandle patienter. Når de møder, har en sekretær forberedt alt for dem. De skal bare sætte sig ind og behandle patienter. Det var sådan, læger arbejdede før i tiden, inden de fik ledelsesansvar og administrationsopgaver. Her uddelegerer vi mest muligt til sekretærer og sygeplejersker, så lægerne får mest mulig tid til at være sammen med patienterne og kan lave det, de er uddannet til og brænder for.”

Skovhus Privathospital i Nykøbing Sjælland blev grundlagt i 2007 og er med sine 50 sengepladser landets største psykiatriske privathospital.

Dækker hele landet
Skovhus Privathospital blev grundlagt den 1. februar 2007 som ambulatorium og privathospital for psykiatriske patienter, der ikke kunne rummes i botilbuddet Granhøjen, der ligger i samme område.

Men privathospitalet greb hurtigt om sig, da behovet rakte langt ud over botilbuddet.
I dag er Skovhus Privathospital landets største psykiatriske privathospital og det eneste privathospital, der må indlægge psykiatriske patienter på det offentliges regning.
Kunderne omfatter regioner, kommuner, forsikringsselskaber og privatpersoner fra alle sociale lag i Danmark, der selv betaler for deres behandling.

Skovhus Privathospital har ingen ventetid på psykolog og psykiatrisk behandling.
Skovhus Privathospital har 50 sengepladser i Nykøbing Sjælland og dækker derudover hele landet med psykiatriske ambulatorier i Aalborg, Nyborg, Lyngby og snart også Aarhus.

Nyt kvindekrisecenter
Skovhus Privathospital er indrettet i rolige landlige omgivelse tæt på skov og strand i det gamle amtshospital i Nykøbing Sjælland. Her har Skovhus for nylig også åbnet kvindekrisecentret Granhus med plads til 16 voldsramte kvinder med eller uden børn.

Granhus skal afbøde manglen på krisecentre i Danmark. Ifølge Socialstyrelsens seneste undersøgelse om voldsudsatte kvinder og børn på krisecenter bliver halvdelen af alle henvendelser til kvindekrisecentre afvist på grund af pladsmangel. Granhus ligger tæt på privathospitalet og kan benytte de psykiatriske kompetencer på Skovhus efter behov. Granhus har uddannet personale på vagt døgnet rundt og kan derfor tage væsentligt sværere sager end andre krisecentre med frivilligt personale.

Kvindekrisecentret hører under en helt anden lovgivning, men bliver drevet efter de samme grundprincipper og det samme menneskesyn som privathospitalet, forklarer Kit Kjærsgaard:

”Ligesom de psykiatriske patienter skal voldsramte kvinder også have hjælp til at finde ud af, hvad de kan. De ved godt, hvad de ikke kan, for det har de desværre fået tævet ind i hovedet.”

“Hvor behovet er i fokus, og ressourcerne anvendes optimalt, gør det muligt at løse stadig flere opgaver både bedre og billigere,” siger Allan Jepsen.

Skovhus Privathospital er et psykiatrisk privathospital for børn, unge og voksne, og tilbyder indlæggelse eller ambulant behandling for forskellige psykiatriske problematikker og adfærdsmæssige forstyrrelser som fx depression, ADHD, autisme, skizofreni, misbrug eller selvskade.

Skovhus Privathospital tilbyder et privat alternativ til det eksisterende behandlings- og undersøgelsestilbud i offentligt regi og behandler både privatbetalende patienter via sundhedsforsikring og henviste patienter fra det offentlige.

Hospitalet er gentagne gange blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Se mere på www.skovhusprivathospital.dk

Det fungerer godt at sidde og spise sammen, og ikke kun se hinanden 20 minutter to gange om ugen. Når lægerne på den måde er en integreret del af patienternes hverdag, kan de også se mange ting hos patienterne, før de forværres

Mest læste på BusinessReview.dk

Assistancen Portrætter0432
Det betaler sig at fastholde syge medarbejdere
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...