Sponseret indhold

Overblik og tid til det væsentlige

NOVAX A/S har i mere end 30 år leveret elektroniske journalsystemer til den danske sundhedssektor.

Af:

NOVAX A/S har i over 30 år leveret driftsstabile elektroniske journalsystemer, der optimerer
hverdagen for landets sundhedsfaglige medarbejdere til glæde for patienter og borgere.

”Praktiserende læger og private klinikker er selvstændige virksomheder, der skal finde deres lægesystem på et frit marked. Det presser os til en kort turnaround tid, så en ny løsning er implementeret på under et halvt år,” siger Michael Munk Jakobsen, NOVAX A/S.

Når en lille ny borger kommer til verden i Danmark, og fødslen er registreret på sygehuset, er det med stor sandsynlighed en elektronisk journalløsning fra NOVAX A/S, som herefter sørger for, at den lokale sundhedspleje bliver underrettet automatisk, så en sundhedsplejerske kan tage kontakt til familien og starte en ny sag op.

90 af landets kommuner benytter journalsystemet fra NOVAX A/S i deres sundhedspleje. Løsningen dækker både den kommunale sundhedsplejes egne, daglige behov og alle de snitflader, hvor sundhedsplejen kommunikerer og udveksler data med andre offentlige faggrupper i barnets liv.

”Herefter følger vi børnene op gennem hele skoletiden. Det bliver til mange data, og med journalsystemet implementeret i 90 kommuner giver det os et ret godt overblik over børns sundhed i Danmark. Derfor benytter mange af kommunerne sig også af det statistiske værktøj ’Danmarksbørn’, vi har udviklet,” fortæller Michael Munk Jakobsen, Product Director hos NOVAX A/S.

Danmarksbørn strukturerer og samler data fra den kommunale sundhedspleje. Det giver ledelsen et overblik over kommunens egen sundhedsfaglige indsats og et stærkt udgangspunkt for at optimere den, blandt andet gennem benchmark med andre kommuner.

Medarbejdere med specialviden
NOVAX A/S er en af de få privatejede virksomheder i Danmark, som laver EPJ-systemer (Elektroniske Patientjournaler). Virksomheden startede for godt 30 år siden med at lave software til registrering af blodprøver.

I dag er omkring 60 medarbejdere i NOVAX A/S fordelt på Lystrup, Taastrup og Malaga beskæftiget med at lave specialiserede elektroniske journalløsninger til en bred vifte at sundhedsaktører i Danmark.

”Det har altid gennemsyret virksomheden, at de produkter, vi laver, skal være til gavn for kunderne og de mennesker, de hjælper, og ikke for en aktionærgruppe, og sådan vil vi fortsætte,” siger Michael Munk Jakobsen.

Det kræver stor indsigt i lovkrav og arbejdsgange hos kunderne at kunne levere elektroniske journalløsninger målrettet mange forskellige højt specialiserede faggrupper i den offentlige og private sektor. Alene NOVAX A/S’ lægesystem fås pt. i 14 forskellige versioner til alment praktiserende læger og diverse speciallæger.

”Derfor har vi medarbejdere med specialviden inden for de enkelte segmenter. Mange har en sundhedsfaglig baggrund, og mange har baggrund inden for sundhedsteknologi. På det kommunale område har vi medarbejdere med speciale i for eksempel misbrug og PPR. Det er også kendetegnende, at vores medarbejdere har været i firmaet i lang tid og har fulgt udviklingen i de forskellige grene af sundhedssektoren gennem mange år,” siger Michael Munk Jakobsen.

Hurtig implementering
NOVAX-lægesystem er koblet på de nationale services og indeholder mere end 100 indstillinger, så lægen eller lægesekretæren nemt kan agere i det miljø, der er relevant for patienten og opgaven.

Systemet dækker i dag alt fra praktiserende læger og speciallæger til privatklinikker, privathospitaler og sundhedscentre.

”Praktiserende læger og private klinikker er selvstændige virksomheder, der skal finde deres lægesystem på et frit marked. Det presser os til en kort turnaround tid, så en ny løsning er implementeret på under et halvt år. Men det betyder også bare, at vi konstant følger udviklingen og kundernes behov helt tæt.”

Flere brugere i afgrænset miljø
Udover sundhedspleje omfatter NOVAX-systemet til kommuner løsninger målrettet misbrug, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og sundhedscentre. PPR-medarbejdere har ofte brug for kommunikation ud til resten af sundhedssektoren.

Derfor har NOVAX A/S udviklet funktioner, som gør, at flere typer af brugere kan være i i et afgrænset miljø, hvor hver sundhedsfaglig medarbejder kun kan se den patientdata, medarbejderen har ret til og brug for. NOVAX A/S har også udviklet elektroniske journalløsninger, der imødekommer lovkrav og arbejdsgange hos institutioner og andre udbydere i zonen mellem offentlig og privat.

Det drejer sig for eksempel om aktører som genoptræningscentre under de store patientforeninger og rehabiliteringscentre for torturofre.

NOVAX A/S har i mere end 30 år leveret elektroniske journalsystemer til en række højt specialiserede faggrupper i den danske sundhedssektor.

De driftstabile journalsystemer fra NOVAX A/S understøtter kundernes faglighed og effektiviserer arbejdsgange, både i kommunalt regi og i den primære sektor.

I NOVAX-systemet er brugervenlighed, effektivitet og overblik naturlige omdrejningspunkter.

Se mere på www.novax.dk

Det har altid gennemsyret virksomheden, at de produkter, vi laver, skal være til gavn for kunderne og de mennesker, de hjælper

Mest læste på BusinessReview.dk

Assistancen Portrætter0432
Det betaler sig at fastholde syge medarbejdere
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...