Sponseret indhold

Mennesket i centrum – i alle faser

”En mere proaktiv tilgang vil have potentiale til at skabe reel værdi til både mennesker og virksomheder i form af færre sygedage, større trivsel på jobbet og højere livskvalitet,” siger Jakob Tarp Sørensen, Aleca.

Af:

Rehabilitering af sygemeldte har stadig større fokus på at skabe tryghed og overblik i et
specialiseret sundhedsvæsen. I fremtiden vil rehabilitering blive mere proaktiv med vægt på forebyggelse og sunde livsvalg frem for kun behandling, vurderer sundhedsaktøren Aleca.

Patienter får i stigende grad behov for en rådgiver, der kan skabe tryghed og hjælpe med at finde rundt i de forskellige instanser, man er i kontakt med som sygemeldt.

”Med sygdom følger ofte bekymringer og usikkerhed. Hvilken behandling er den rette for mig? Kommer jeg tilbage i mit arbejde? Og hvad med økonomien? Samtidig har mange svært ved at overskue det offentlige sundhedsvæsen, som bliver stadig mere specialiseret. Der er ofte behov for en tovholderfunktion, som støtter patienten i alle faser af et sygdomsforløb.”

Sådan lyder vurderingen fra Jakob Tarp Sørensen, direktør i Aleca, en landsdækkende virksomhed specialiseret i at forebygge sygdom og rehabilitere sygemeldte og tilskadekomne forsikringskunder.

Patientens rådgiver
Alecas team består aktuelt af 36 fagpersoner fordelt på socialrådgivere, psykologer, smertelæger, ergoterapeuter og speciallæger, der arbejder sammen i et tværfagligt miljø.

”Som patientens rådgiver er vi bindeleddet mellem den offentlige og private sektor, og vi tror på, at det vil løfte kvaliteten i patientforløbet, når det offentligt og private arbejder sammen. Vi forudser også, at der vil komme endnu mere samarbejde i fremtiden.”

En rådgiver fra Aleca støtter den sygemeldte i alle faser – fra etablering af behandling over møder med kommunen til afklaring af mulighederne for at vende tilbage til arbejdet.

”Ved at få tilknyttet en personlig rådgiver vil den sygemeldte blive mere tryg og opleve sammenhæng i forløbet og bedre kvalitet i behandlingen. Og i sidste ende vil den sygemeldte komme hurtigere tilbage til arbejdet og en normal hverdag end ellers,” siger Jakob Tarp Sørensen.

Proaktiv rehabilitering
En anden tendens, han ser, er, at sundhedsaktører som Aleca i fremtiden ikke kun skal behandle mennesker for en bestemt sygdom, men også understøtte dem i at foretage sunde og vedvarende livsændringer – både efter ønske fra patienten selv og fra samfundet, der vil forvente det.

”Det betyder, at rehabilitering i langt højere grad vil blive proaktiv i stedet for reaktiv. Der vil komme mere fokus på sundhed i stedet for behandling. En mere proaktiv tilgang vil have potentiale til at skabe reel værdi til både mennesker og virksomheder i form af færre sygedage, større trivsel på jobbet og højere livskvalitet. Det vil også være godt for samfundsøkonomien, at vi skal bruge færre penge på behandling og indlæggelser,” siger Jakob Tarp Sørensen.

Større proaktivitet vil også betyde, at patienter vil deltage mere aktivt i behandlingerne frem for at være passive modtagere, forudser han. ”Fremtidens patienter vil i langt højere grad have adgang til viden og information om sundhed. Den tendens ser vi allerede blandt en del af befolkningen. Patienten bliver i stand til at have et mere ligeværdigt samarbejde med den sundhedsaktør, der som os er sat i verden for at hjælpe. Det kan for eksempel betyde en dybere og mere nuanceret dialog om, hvad der er den bedste behandling.”

Alecas team består af socialrådgivere, jobkonsulenter, ergoterapeuter, psykologer og smertelæger fordelt på centre og klinikker i hele landet.

Tilgængelig på nye måder
Tendenserne stiller nye krav til Aleca som sundhedsaktør.

”For det første vil der være en stor forventning om, at det er mennesket og ikke systemet, der står i centrum. For det andet skal vi kunne se helheden i et sygdomsforløb og være i stand til at støtte op om patienten i alle faser og alle tænkelige relationer mellem institutioner og fagpersoner på tværs af den offentlige og private sektor. Dermed kan vi også reducere patientens eventuelle bekymring og forvirring forårsaget af den stigende specialisering i sundhedsvæsenet.”

Et mere ligeværdigt samarbejde mellem sundhedsaktør og patient betyder blandt andet, at sundhedsaktøren gør sig tilgængelig for patienten på nye digitale måder.
Aleca har investeret i nye digitale platforme, hvor behandlere og patienter kan have en sikker dialog via videokonsultation.

”Det styrker fleksibiliteten i behandlingen og er helt klart noget, vi vil se mere til. Vi vil hele tiden undersøge de teknologiske muligheder og implementere nye løsninger, når det giver mening. Man kan forestille sig en online patientuddannelse og brug af virtual reality – alt sammen for at ændre rehabilitering fra kun at have fokus på behandling til i højere grad at have fokus på det enkelte menneskes sundhed.”

Aleca er en landsdækkende virksomhed, der har specialiseret sig i forebyggelse af sygdom og rehabilitering af sygemeldte og tilskadekomne.

Aleca hjælper sygemeldte og skaderamte forsikringskunder til at opnå det bedst mulige funktionsniveau samt komme tilbage til arbejde og en normal hverdag. Alecas behandlings- og rådgivningstilbud støtter mennesker i alle faser af et sygdomsforløb.

Teamet består af socialrådgivere, jobkonsulenter, ergoterapeuter, psykologer og smertelæger – i alt 36 fagpersoner fordelt på centre og klinikker i hele landet.

Aleca har tre rådgivningscentre, tre smerteklinikker, 23 psykologklinikker og ni akupunkturklinikker fordelt i hele landet.

Aleca henvender sig til sygemeldte med bl.a. bevægeapparatsskade, følger efter hjernerystelse, piskesmæld samt smertetilstande, og personer der har fået en psykisk lidelse, såsom stress, angst, depression eller PTSD.

Læs mere på www.aleca.dk

Ved at få tilknyttet en personlig rådgiver vil den sygemeldte blive mere tryg og opleve sammenhæng i forløbet og bedre kvalitet i behandlingen

Mest læste på BusinessReview.dk

Assistancen Portrætter0432
Det betaler sig at fastholde syge medarbejdere
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...