Sponseret indhold

Transporten går klimavejen

Af:

Danske transportvirksomheder har gennem mange år målrettet øget effektiviteten. Det er sket med baggrund i en stigende international konkurrence, men også fordi der har været og er økonomi i løbende at optimere driften.

Det har blandt andet vist sig ved, at transporten er blevet mere energieffektivt og vi kører længere på literen. Men vi skal videre. Klimaet og navnlig målet om en reduktion af drivhusgasserne med 70% i 2030 betyder, at der er behov for nye initiativer, der kan reducere transportens CO2-udledning frem mod 2030.

Det skal ske uden at reducere mobiliteten for varer og personer, så vi sikrer fortsat vækst, velstand og velfærd i Danmark. Derfor har vi i DI på tværs af alle sektorer fremlagt en ambitiøs 2030-plan for grøn vækst. Logistik og transport er væsentlige elementer for, at vi kommer i mål!

Konkrete initiativer skal bringe os videre
I DI Transport har vi fremlagt bud på initiativer, der kan reducere landtransportens CO2-udledning med 2,9 mio. tons CO2 frem mod 2030. Uden nye initiativer vil transportens CO2-udledning vil transportens CO2-udledning udgøre 12,5 mio. tons i 2030.

Vi har brug for EU
DI Transport foreslår navnlig, at der skal ske en udfasning af fossilt brændstof i EU. Transportsektoren – og ikke kun varebiler, lastbiler og busser – skal skifte de fossile drivmidler ud med andre drivmidler. Det vil navnlig være el, men også gas, brint og på sigt de såkaldte elektro-fuels.

Når transportsektoren skal reducere klimabelastningen frem mod 2030, kræver det en fælleseuropæisk indsats både inden for forskning og udvikling, samt når det gælder regulering. Derfor skal den danske regering arbejde for fælleseuropæiske og ambitiøse målsætninger og virkemidler.

Vedvarende energi ind i transporten
Transportsektoren står med en pligtopgave i at reducere udledningen af drivhusgasser. Opgaven består i at skifte de fossile brændstoffer ud med vedvarende energiformer.

Det er oplagt, at store dele af transportsektoren vil overgå til elektricitet produceret ved sol- og vindenergi. Det gælder navnlig personbiler, varebiler og busser, mens den tunge trafik også ser andre veje såsom biogas, biodiesel og brint.

På den korte og måske mellemlange bane skal der satses på en øget iblanding af bæredygtige biobrændstoffer. Bæredygtige biobrændstoffer i benzin og diesel skal øges for at reducere udledningen af drivhusgasser fra den eksisterende vognpark, indtil nul- og lavemissionsbiler er fuldt indfaset. Det skal gøres ved, at regeringen øger iblandingskravet af bæredygtigt biobrændstof til 10 pct. gennem en gradvis indfasning frem mod 2030. Gradvis skal der også iblandes mere elektrofuels, der er produceret på alternative drivmidler.

Vi skal se på biogas i tung transport. Størstedelen af den tunge transport som lastbiler og busser kører i dag på diesel. Hvis udledningen af drivhusgasser fra branchen skal reduceres, er biogas et oplagt drivmiddel, men økonomiske barrierer står i vejen for øget udbredelse af biogas. Det vil også kræve, at der i naturgasnettet skal der iblandes mere biogas frem mod 2030. Afgiften på gas til tungtransport bør omlægges, så den er på samme niveau eller lavere end afgiften pr. km på diesel, og at der skal etableres en støtteordning til indkøb af lastbiler.

Vi skal have flere grønne indkøb – især fra det offentlige
Vi skal sikre, at det offentlige når det indkøber transport går foran. Det offentlige har som én af de største indkøbere af transport en afgørende rolle at spille. De offentlige myndigheder skal sikre, at deres indkøb af køretøjer og transportydelser er CO2-neutrale i 2030.

Offentlige tjenesters bilpark er på mere end 30.000 køretøjer, og der indkøbes hvert år transportydelser såsom bustransport, renovation og flextrafik. Ved at efterspørge og udbyde CO2-neutrale transportløsninger, kan det offentlige være med til at reducere udledningen af drivhusgasser fra transportsektoren.

Vi skal fortsætte med at være energieffektive
Vi har brug for en fortsat mere energieffektiv godstransport. Godstransporter med lastbiler er blevet mere energieffektiv med højere totalvægte på lastbiler, så der kan være mere gods på samme lastbil. Og Danmark har haft gode erfaringer med de 25 meter lange modulvogntog.

Dette skal udbredes til resten af EU, og vi skal videreudvikle i Danmark ved at få adgang med modulvogntog til flere steder.
Vi skal forbedre muligheden for at levere uden for myldretiden og der skal være flere pladser til aflevering af varer i byerne, så vareleveringen kan afvikles mere energieffektivt ved at nå flere aflæsninger pr. lastbil.

Vi skal være multimodale
Vi har brug for en transportpolitik, der understøtter de såkaldte multimodale transporter, hvor vi kombinerer transportløsninger på vej med henholdsvis bane- og skibstransporter.

Klimamæssigt vil det være en stor gevinst, såfremt vi kan flytte en del af landevejstransporten over på tog eller skib. Trods adskillelige tilløb har vi aldrig formået at få skabt tilstrækkeligt momentum, hverken politisk eller markedsmæssigt for en multimodal satsning i og ikke mindst til og fra Danmark.

Vi skal være digitale
En fortsat digitalisering er nødvendig for at vi fortsat kan optimere afviklingen af transporterne. Forsyningskæderne bliver mere globale og komplekse. Og derfor er digitalisering og eksempelvis teknologier som blockchain væsentlige bidragsydere i en fortsat effektivisering af transporterne.

Vi skal være teknologisk adrætte
Ny teknologi og nye forretningsmodeller vil sætte en markant udvikling i transportsektoren frem mod 2030. Vi skal forstå og formå at tage i mod, men også at gribe disse spændende muligheder. Vi ser ind i en fremtid, hvor køretøjerne er autonomous, connected and electrified.

Vi producerer ikke biler i Danmark, men vi har mange forudsætninger for at blive et testland for klimaeffektive løsninger.

FAKTA

Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. Vi repræsenterer 11.000 små og store virksomheder fra stort set alle grene af dansk erhvervsliv over hele landet. Vi varetager vores medlemmers arbejdsgiver- og politiske interesser - både lokalt og globalt ved hjælp af hundredvis af aktive medlemmers opbakning og engagement.

Se mere på www.danskindustri.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

Assistancen Portrætter0432
Det betaler sig at fastholde syge medarbejdere
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

Erik Østergaard portrætfoto copy
Omstilling kræver gode rammer
Der skal fortsat transporteres varer rundt i landet samt ind og ud over grænsen. Det kommer i endnu højere grad til at foregå på lastbiler...
Bring 2
BRING ØGER FARTEN PÅ OMSTILLINGEN TIL ELBILER
Allerede i dag leverer Bring pakker til 1,4 mio. danskere med el-drevne varebiler, og siden 2012 har koncernen reduceret CO2-udledningen...
jesper-kronborg-2-Vm1TRlFjSWFEMDF4dEJxUHdzdG0wVllDZStZPQ2
Starten til den grønne omstilling er gået, og Danmark skal rykke nu for ikke at sakke bagud
Hvis den grønne omstilling var et kapløb, har startskuddet lydt, og Danmark hænger i startblokken. Rammevilkårene for de danske transportvirksomheder...