Transportaftale for et fair og holdbart arbejdsliv

Forlig på transport-området pressemøde i DI på Rådhuspladsen

Af:

3F Transport og DI har indgået forlig om ”Fællesoverenskomsten”, der omfatter
havnearbejderne og en stor gruppe lagerarbejdere og chauffører på DI’s virksomheder.

Forliget lægger linjen for en række andre overenskomster mellem 3F Transport og DI for cirka 40.000 ansatte på virksomheder i transportsektoren. 3F’erne på transportområdet har ønsket et moderne arbejdsmiljø til et arbejdsliv, alle kan holde til i længden, et opgør med usikre ansættelser samt højere realløn og mere frihed. Den fornyede overenskomst favner ønskerne. 3F Transport vil især fremhæve 4 punkter i den 3-årige aftale:

2.200 kroner mere i månedsløn
Stigninger i timelønnen på transportområdet betyder, at månedslønnen for en 37-timers arbejdsuge stiger mindst 1.500 kroner over de næste tre år. Oven i kommer 700 kroner om måneden via forhøjelsen fra 4 til 7 procent til hver enkelt ansats særlige opsparing (fritvalgskonto).

I alt giver det en direkte lønstigning på 2.200 kroner om måneden plus gennemslag på pension og feriepenge. 3F Transport forventer, at det hæver reallønnen væsentligt de næste tre år. (Se specifikke satser på vedlagte oversigt).

Moderne arbejdsmiljø og bedre arbejdsvilkår
Ansatte på transportområdet får et forbedret arbejdsmiljø og øget indflydelse på egne arbejdsvilkår. Det sker blandt andet via bedre vilkår for transportområdets arbejdsmiljørepræsentanter og bedre samarbejde om arbejdsmiljø, uddannelse og omstilling til ny teknologi på transportområdets virksomheder.

Samtidig er det blevet aftalt, at landets buschauffører sikres ret til pauser og ordentlige pausefaciliteter. Det har buschaufførerne stået sammen om og kæmpet hårdt for i flere år. Det betyder blandt andet, at brud på reglerne om pausefaciliteter kan behandles fagretsligt og ende i Arbejdsretten. Det er en unik nyskabelse, at arbejdsmiljø, der normalt bæres af lovgivning, skrives ind i overenskomsten.

Mere frihed i arbejdslivet
Stigningen i indbetalingen til den særlige opsparing (fritvalgskonto) fra 4 til 7 procent af lønnen betyder øget frihed til den enkelte. Dels kan midler fra kontoen fremover bruges til fravær, når børn skal til lægen eller ved barnets anden sygedag.

Opgør med 0-timers-kontrakter og usikre ansættelsesvilkår
3F Transports og DI forpligter sig til at søge at løse en række udfordringer med usikre ansættelsesvilkår, såkaldte 0-timerskontrakter og omgåelse af overenskomsterne på transportområdet.

Løsningerne skal findes i tæt samarbejde mellem 3F Transport, DI, virksomheder og tillidsvalgte, og parterne har forpligtet hinanden på at samarbejde om løsningerne skal være afsluttet inden 31. december 2021.

3F-forhandler: En fair pakke for fremtidens transport
3F Transport kalder fornyelsen af overenskomsten, ”en fair pakke for de ansatte i fremtidens transport”.

”På transportområdet er reallønnen steget hvert år siden finanskrisen var dybest i 2012. Den udvikling forventer jeg forstærkes. Vores medlemmer får som minimum en lønstigning på 2.200 kroner om måneden over de næste tre år plus gennemslag på pension og feriepenge. Samtidig får transportarbejdere mere frihed og fleksibilitet i arbejdslivet. Ikke mindst via stigningen fra 4 til 7 procent i den særlige opsparing, der kan bruges til løn, fridage til samvær med syge børn, opsparing til pension eller til seniorfridage”, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport.

”Vores medlemmer træder raske ind på arbejdsmarkedet. De skal naturligvis også vandre raske gennem arbejdslivet og komme raske ud i den anden ende. Derfor er jeg glad for, at vi får forbedret arbejdsmiljø og arbejdsvilkår væsentlig over de næste tre år. Ikke mindst med en styrkelse af vores arbejdsmiljørepræsentanter og mere indflydelse til de ansatte på arbejdslivet og arbejdsvilkårene på virksomhederne. Samtidig vil vi nu afdække og søge at løse udfordringerne med usikre ansættelsesvilkår, 0-timerskontrakter og omgåelse af vores overenskomster sammen med DI”, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport.

3F Transport fremhæver, at der er klare forbedringer på vej til landets buschauffører. Dels med sikring af rettigheder til pauser. Dels fordi ret til værdige pauseforhold skrives ind i overenskomsten. Det betyder blandt andet, at brud på reglerne om pausefaciliteter kan behandles fagretsligt og ende i Arbejdsretten.

Vores medlemmer træder raske ind på arbejdsmarkedet. De skal naturligvis også vandre raske gennem arbejdslivet og komme raske ud i den anden ende. 

Mest læste på BusinessReview.dk

Assistancen Portrætter0432
Det betaler sig at fastholde syge medarbejdere
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

OK20: Transportforliget – satser og øvrige vigtige punkter:

  • Timeløn: Normaltimelønnen stiger 3,20 kroner per time 1. marts 2020, 3,20 kroner per time 1. marts 2021 og 3,15 kroner per time 1. marts 2022. (I alt 9,55 kroner). Heraf kan 0,50 kroner af lønstigningen hvert år (1,50 kroner) udmøntes via lokale lønforhandlinger.
  • Frit valg: Den særlige konto, der sikrer hver enkelt ansat frit valg mellem pension, frihed eller udbetaling som løn, hæves fra fire til syv procent af lønnen. Det sker med 1,00 procent 1. marts 2020, 1,00 procent 1. marts 2021 og 1,00 procent 1. marts 2022.
  • Øget frihed i arbejdslivet: Brug af særlig konto til frihed i arbejdslivet udvides til ret til fravær ved barns 2. sygedag og når barn skal til lægen.
  • Tillæg: Genetillæg stiger 1,6 procent 1. marts 2020, 1,6 procent 1. marts 2021 og 1,6 procent 1. marts 2022.
  • Lærlinge: Lønnen til lærlinge hæves med 1,7 procent 1. marts 2020, 2021 og 2022. Samtidig får lærlinge ret til pensionsindbetaling fra de fylder 18 år i stedet for den dag, de fylder 20 år.
  • Løn under sygdom: Perioden med sygeløn til ansatte forøges fra 56 til 70 dage. Medarbejdere med over 3 års anciennitet kan ikke opsiges i den periode, de har ret til sygeløn.
  • Udvidet forældreorlov: Forældreorlov tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder. Det betyder i alt 16 ugers forældreorlov.
  • Planlagt uddannelse: Ansatte på transportområdet får nye muligheder for fleksibel planlægning af uddannelse i samarbejde med virksomhederne. Fyrede får bedre muligheder for uddannelse ved opsigelse.

Læs også

Erik Østergaard portrætfoto copy
Omstilling kræver gode rammer
Der skal fortsat transporteres varer rundt i landet samt ind og ud over grænsen. Det kommer i endnu højere grad til at foregå på lastbiler...
Bring 2
BRING ØGER FARTEN PÅ OMSTILLINGEN TIL ELBILER
Allerede i dag leverer Bring pakker til 1,4 mio. danskere med el-drevne varebiler, og siden 2012 har koncernen reduceret CO2-udledningen...
jesper-kronborg-2-Vm1TRlFjSWFEMDF4dEJxUHdzdG0wVllDZStZPQ2
Starten til den grønne omstilling er gået, og Danmark skal rykke nu for ikke at sakke bagud
Hvis den grønne omstilling var et kapløb, har startskuddet lydt, og Danmark hænger i startblokken. Rammevilkårene for de danske transportvirksomheder...