Sponseret indhold

Bæredygtighed og digitalisering af byggebranchen er to sider af samme sag

Af:

Øget digitalisering, samarbejde og åbne, internationale standarder er nogle af de mest effektive værktøjer, når det gælder fremtidens bæredygtige byggeri, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

En gennemgribende digitalisering af byggebranchen er forudsætningen for fremtidens bæredygtige byggeri. Og digitalisering kræver ikke mindst åbne, internationale standarder og meget mere samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde.

Sådan lyder ordene fra Christina Hvid, der er adm. direktør i Molio – Byggeriets Videnscenter. Molios formål er at styrke virksomheders konkurrenceevne inden for byggeriet ved bl.a. at stille viden, digitale værktøjer og uddannelse til rådighed, så det samlede øko-system inden for byggeri, anlæg og drift bliver bedre til at samarbejde effektivt.

Dokumentere processer og forbrug
Christina Hvid peger på, at den danske byggebranche lige nu har en enestående mulighed for at blive et globalt eksempel på, hvordan man kan tage ansvar og imødekomme nationale, politiske mål for en bæredygtig fremtid:

– Den bæredygtige omstilling i dansk byggeri begynder helt grundlæggende ved at man digitalt dokumenterer byggeriets processer og forbrug. For at opnå det, skal vi arbejde meget mere sammen på tværs af værdikæden og mellem byggeriets parter, siger hun og refererer til konferencen Arkitektur og Byggeskik, som Molio er vært for den 20. april 2020.

I optakten til denne konference og om visionerne for fremtidens byggeri gør en af oplægsholderne, arkitekt og partner i 3XN arkitekter, Kasper Guldager Jensen, sig til talsmand for, at en fysisk bygning i fremtiden bør være en såkaldt ”digitalt forankret materialebank”.

Dermed mener han, at alle bygningens materialer og disses karakteristika skal registreres digitalt, så man via en slags byggemateriale-Google kan dokumentere byggeriets bæredygtighed, og desuden medtænke materialerne i fremtidige byggeprojekter.

I Molio er man enig i den overordnede vision: -Af samme grund arbejder vi intensivt på at definere egenskaber, så det bliver muligt at søge efter specifikke data på tværs af materialer og systemer. Skal brugen af data virkelig rykke branchen, skal den jo være søgbar og ens tagget, så f.eks. ’varmeledningsevne’ tildeles nøjagtig den samme kode alle steder, hvor den forekommer, siger Christina Hvid og fortsætter:

– Når vi på et oplyst og databaseret grundlag kan træffe de bedste beslutninger i byggeriet, vil det i den grad effektivisere vores byer og bygninger. Derfor ser vi i Molio fremtidens bæredygtige byggeri og en gennemgribende digitalisering af byggebranchen, som to sider af samme sag.

buildingSMART
Men koder og tags er blot en del af det, der skal til, for at realisere visionen om et bæredygtigt byggeri. Fælles og åbne standarder er et andet – og mindst lige så vigtigt område.

Af samme grund har Molio gennem flere år taget aktivt del i det internationale buildingSMART-samarbejde, der sigter mod at udvikle og fremme åbne, internationale standarder i byggeriet. Senest har Molio pr 1. januar 2020 taget initiativ til etableringen af et dansk chapter af buildingSMART International: buildingSMART Danmark.

Her arbejder man blandt andet med at højne digitaliseringskompetencerne i branchen og øge modenheden i BIM-samarbejdet (Builing Information Modelling), så der kan skabes en digital tvilling af et byggeri, inden det bygges rent fysisk. Derved vil antallet af fejl i stor udstrækning kunne reduceres. Om det overordnede formål for buildingSMART siger Christina Hvid:

– Ambitionen er at skabe nye aktiviteter, mere vidensdeling og flere udviklingsprojekter, der kommer den samlede byggebranche til gavn. Konkret vil vi gøre det let at implementere åbne, internationale standarder (openBIM, red) som en naturlig del af den danske byggebranches værktøjskasse.

– Ved at gøre det, kan der skabes bedre samarbejdsvilkår også på tværs af landegrænser, så de danske virksomheder står stærkere i den internationale konkurrence.

Fuld fart frem
Og spørger man Christina Hvid direkte, kan det ikke gå for stærkt med at få et mere effektivt og fremfor alt digitaliseret samarbejde i byggeriet:

– Molios seneste digitale barometer fra 2018 viser, at 97 procent af virksomhederne i byggebranchen mener, de vil have et stort udbytte af yderligere digitalisering. Og 59 procent mener, at det vil have en gavnlig indflydelse på den kvalitet, de leverer. Det er den ene side af sagen.

– Den anden side er, at byggebranchen står for en stor del af den menneskeskabte CO2-udledning – og derfor er et oplagt fokusområde. Og i den forbindelse vil en øget digitalisering som sagt være et meget effektivt værktøj til at løse nogle af de klimaudfordringer, vi står overfor, lyder det fra Christina Hvid.

FAKTA

Molio arbejder for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne inden for byggeri, drift og anlæg - til gavn for både erhverv og samfund. Det gør Molio bl.a. ved at levere produkter, viden og værktøjer, der fremmer byggeriets udvikling, digitalisering og effektivisering. 97 procent af virksomhederne i byggebranchen mener, de vil have et stort udbytte af yderligere digitalisering.

Derfor tilbyder Molio digitale værktøjer og data der sikrer, at branchen har ét fælles sprog og fælles værktøjer, som gør samarbejde og digitalisering muligt  – med målet om at skabe en datadreven udvikling, som er funderet på et bæredygtigt grundlag.

Læs mere på www.molio.dk

Den bæredygtige omstilling i dansk byggeri begynder helt grundlæggende ved, at man digitalt dokumenterer byggeriets processer og forbrug. For at opnå det, skal vi arbejde meget mere sammen på tværs af branchen

Mest læste på BusinessReview.dk

de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

Side 3_advertorial GSV_Berlingske_266x365mm_
 GSV: Sådan bruger vi digitale værktøjer til at nedbringe CO2 i byggeriet
Bygge- og anlægssektoren står for mere end 30 % af Danmarks CO2-udledning, og derfor er det vigtigt, at byggebranchen får CO2-reduktion...
soren cajus
Står Byggebranchen på kanten til historiske teknologispring?
Har du været i Tivoli for nylig? Så kender du sikkert den maskine, hvor du med en plastichammer skal slå muldvarpe ned, hver gang deres...
Photo by Claus Sall (www.claussall
Bygge-branchen går et hårdt år i møde
Efterspørgslen falder, boligpriser er dykket, byggeomkostninger er forsat høje, og det udfordrer i den grad byggeriet i 2024, viser...