Sponseret indhold

Stigende fokus på ekstrem renhed og indeslutning i danske produktionsvirksomheder

Af:

Flere virksomheder efterspørger rådgivning om kontrollerede produktionsmiljøer, der både lever op til strenge krav om renhed og beskyttelse mod udledning til det omgivende miljø. En kompleks designproces, der ofte har positiv effekt på arbejdsmiljø og produktivitet, lyder det fra rådgiveren Rambøll.

Når laboranten, f.eks. på en medicinalvirksomhed møder om morgenen, starter et helt særligt ritual. Flere lukkede slusemiljøer skal passeres, hvor laboranten klæder om og ifører sig antistatisk jumpsuit, hårnet, skoovertræk, handsker og mundbind i en bestemt rækkefølge i bestemte sluseafsnit.

Alt sammen for at sikre, at der ikke bringes urenheder ind i laboratoriet eller produktionsmiljøet. De såkaldte klassificerede renrum udbredes mere og mere i sektorer med højt hygiejnebehov.

I rådgivningsvirksomheden Rambøll, der har rådgivet om renrums- og indeslutningsteknologier gennem 30 år, er det en udvikling, der giver travlhed:

– Vi får rigtig mange henvendelser fra en relativt bred vifte af industrier. Det er f.eks. hospitalslaboratorier – apoteker og sterilcentraler, der skal opgraderes i forhold til de nyeste lovkrav til god praksis – såkaldt GMP (Good Manufacturing Practice, red) – men også fra fødevareindustrien og biologiske sikkerhedsfaciliteter, hvor behov for kontrollerede miljøer er stigende, siger Bjarne J. Rasmussen, Rambølls direktør for Life Science, Industry & Client Consultancy.

Fokus på helheden
Design af kontrollerede miljøer er en kompleks proces, for designløsningerne er ikke bedre end det svageste led. Succes kræver tæt samarbejde mellem de, som skal benytte det kontrollerede miljø, rådgiveren og ofte også relevante myndigheder.

Selve designprocessen indledes med detaljerede analyser og omhyggelig planlægning, der også omfatter brugerinddragelse, som eksempel i forbindelse med 1:1 Mock-up test af kritiske workflows og processer.

Den helhedsorienterede tilgang medfører ofte sidegevinster i forhold til arbejdsmiljø- og produktivitetsforbedringer.

– For nylig var vi rådgiver for en kunde, der ønskede at foretage ændringer i virksomhedens renrums-produktionsmiljø. Vi anbefalede at benytte lejligheden til se på virksomhedens overordnede facility design og logistiske setup for at få afdækket optimeringspotentiale i de eksisterende arbejdsgange. Det resulterede i, at produktions-flowet blev vendt 180 grader, og derved opnåede virksomheden en betragtelig produktivitetsstigning og et langt bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, forklarer Bjarne J. Rasmussen.

Ser frem i tiden
På samme måde bidrager rådgiverne fra Rambøll med at fremtidssikre virksomheder i forhold til kommende lovgivning.

– Vi forsøger at tænke frem i tiden, når vi f.eks. skal indrette et laboratorium. Måske bør virksomheden allerede nu gå op i renhedsklasse, fordi vores indsigt i regulering og tendenser på området kvalificerer forventninger til, at der vil komme skærpede krav indenfor overskuelig fremtid. Det er ikke mindst dér, vores kunder har stor gavn af at trække på vores specialister, siger Bjarne J. Rasmussen og tilføjer, at man af samme grund har organiseret virksomhedens 80 danske specialister i et kompetencefællesskab, så helheden varetages bedst muligt.

Skræddersyede løsninger
Det betyder, at Rambøll både rådgiver om alle renrums-klasser, men også alle indeslutningsniveauer (Biosafety Levels 1-4), som typisk er relevant for laboratorier, der håndterer farlige vira og bakterier mv.

– Vi leverer rådgivning til alle former for pharma- og biotekprojekter, og kan dermed bidrage til alle faser i et projekt, fra udvikling af forretningsplaner og kravspecifikationer over valg af løsninger og til opstilling af proces flow-diagrammer, siger Bjarne J. Rasmussen og understreger, at processen også indebærer en høj grad af samaskabelse med kunderne og deres brugergrupper.

– Vi gør en dyd ud af at tilbyde vores kunder skræddersyede løsninger og dermed fleksible processer, der ikke følger en ‘one-size-fits-all’-model. Alle projekter kræver noget forskelligt, og vi lægger vægt på at opfylde de individuelle behov, lyder det fra Bjarne J. Rasmussen.

Scan her med QR-reader og træd indenfor i et renrum hos Berendsen Textil Service.

Mest læste på BusinessReview.dk

de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs mere på

ramboll.dk/renrum

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...