Sponseret indhold

Life science-industrien er en del af løsningen på sundhedsvæsenets udfordringer

Af:

Life science-industrien er ikke blot en guldrandet forretning, der med en eksport på 117 mia. kr. og 50.000 ansatte i Danmark er utrolig vigtig for landets økonomi og velfærd. Industrien er også allestedsnærværende i danskernes dagligdag. Derfor har Dansk Industri positive forventninger til, at life science-industriens bidrag til udvikling af nye løsninger – og til dansk økonomi – bliver husket af politikerne i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

Dansk life science-industri er utrolig vigtig for dansk økonomi og velfærd og – hvad få tænker på – også for danskernes dagligdag. Det forventer jeg, at politikerne har for øje i den fremtidige tilrettelæggelse af et bæredygtigt sundhedsvæsen. Det siger sundhedspolitisk chef i Dansk Industri (DI) Mie Rasbech.

Life science-industrien bidrager ifølge DI til, at vi kan bruge tid med vores nære og leve det liv, vi drømmer om. Hvis din kollega en dag står i den ulykkelige situation at få konstateret kræft sker det ofte på basis af billeder taget af en scanner udviklet af life science-industrien. Den efterfølgende behandling sker med præparater produceret af industrien.

Hvis din bedstemor en dag begynder at udvikle demens, eller hvis dit barn en dag udvikler en hudsygdom er det ligeledes produkterne fra life science-industrien, der giver dig håb om en fortsat høj livskvalitet og mulighed for samvær. Og hvis du selv en dag begynder at miste hørelsen er det et apparat fra life science-industrien, der giver dig mulighed for fortsat at have lyd på omverdenen.

– Eksemplerne er utallige. Løsninger fra den danske life science-industri er hver dag med til at helbrede patienter og skabe større livskvalitet for tusindvis af mennesker i Danmark. Og i resten af verden, siger Mie Rasbech.

God behandling af forskellige sygdomme afhænger først og fremmest af et effektivt sundhedsvæsen. Men den bedste behandling fordrer også en velfungerende life science-industri til at udvikle løsningerne. Danmark er så heldig at have begge dele. Og der er samtidig et kæmpe potentiale for, at det kan blive endnu bedre – til gavn for patienterne.

– Sundhedsvæsenet og life science-industrien er nemlig to sider af samme sag. Begge parter arbejder for at helbrede patienterne og sikre dem den bedst mulige livskvalitet. Uden de sundhedsprofessionelle med deres tætte kontakt til patienter og faglige tyngde og industriens knowhow og tekniske viden er det usandsynligt, at vi var kommet så langt i udviklingen, som vi er i dag, siger Mie Rasbech.

Life science-industrien er en dansk styrkeposition og en bred betegnelse for virksomheder, der producerer alt fra lægemidler, sundheds-IT og sundhedsteknologi, til høreapparater, velfærdsteknologi og medicoteknisk udstyr.

Life science-industrien er med sin eksport på mere end 117 milliarder kroner om året et af Danmarks største eksporterhverv.

– Der er med andre ord en god chance for at det produkt, der hjælper helbredet på rette vej igen, er udviklet og produceret af en dansk virksomhed. Og sådan skal det gerne blive ved med at være. Så når snakken over middagsbordet falder på, hvad Danmark skal leve af i fremtiden, er en væsentlig del af svaret: life science. Et faktum som måske ikke er lige kendt af alle, siger Mie Rasbech.

Tilmed er life science-industrien en væsentlig del af løsningen på de alvorlige udfordringer som vores sundhedsvæsen står over. For på trods af, at Danmark generelt har et velfungerende sundhedsvæsen, er det et faktum, at Danmark står over for store udfordringer i de kommende år.

Her er nogle af de mest presserende: Et stort udgiftspres skabt af blandt andet langt flere ældre og en stigning i antallet af danskere, som lever med kronisk sygdom. Vi vil desuden opleve en stigning i antallet af nye behandlingsmetoder og præparater. Det er godt, for det kan skabe en langt mere effektiv og individuel behandling af den enkelte patient. Men det kan også blive dyre investeringer, hvis man alene anskuer det kortsigtet.

Samtidig har regeringen blæst til kamp imod ulighed i sundhed. Det er berettiget. Uligheden i danskernes sundhed er steget inden for de senere år, og det er ikke i orden. Det har store konsekvenser for den enkelte og betyder samtidig øgede udgifter for at sikre et velfungerende offentligt sundhedsvæsen.

– Life science-industriens innovative produkter er selvfølgelig ikke alene løsningen på alle sundhedsvæsenets udfordringer. Men når regeringen skal forhandle en plan for et bæredygtigt sundhedsvæsen er det vigtigt, at life science-industrien tænkes helt ind i kernen af samarbejdet på sundhedsområdet, siger Mie Rasbech.

Life science-industrien er en vækstmotor for dansk økonomi og eksporterede i 2018 for mere end 117 mia. kroner.  Det er mere end en fordobling på de seneste ti år. Den øvrige vareeksport er til sammenligning blot steget med lidt over 6 procent.

Life science-industriens produkter sælges primært uden for EU, hvor USA og Kina er de største aftagere (37 pct. sælges til EU og 63 pct. til resten af verden).

Life science industrien beskæftiger mere end 50.000 ansatte. Industrien har haft næsten konstant stigende beskæftigelse over de seneste ti år.

Life science industrien har desuden en høj andel af højtuddannede medarbejdere fra udlandet – lidt under otte procent af de beskæftigede kommer fra udlandet.

Kilde: Life science industrien – Vækstmotor for dansk økonomi, DI analyse, 2019.

Eksemplerne er utallige. Løsninger fra den danske life science-industri er hver dag med til at helbrede patienter og skabe større livskvalitet for tusindvis af mennesker i Danmark. Og i resten af verden.

Mest læste på BusinessReview.dk

de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler
Assistancen Portrætter0432
Det betaler sig at fastholde syge medarbejdere

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...