Sponseret indhold

Konsulenter følger med fra forskning til marked

Af:

De mange regulativer og en projektbaseret arbejdsform i sektoren øger efterspørgslen på agile pharma-konsulenter, der har stor erfaring og kan levere værdi hos kunden fra dag 1.

Uanset hvor langt en life science-virksomhed er kommet i sin produktudvikling, har den brug for specialister med indsigt i IT, compliance, forretningsprocesser og udvikling af lægemidler. For eksempel er mange danske biotekvirksomheder endnu i forskning og har ikke produkter på markedet, men skal stadig leve op til mange regulativer.

Derudover arbejder både små og store life science-virksomheder i udpræget grad projektorienteret, og alt i alt betyder compliancekrav og arbejdsformen i life science-sektoren, at der er en stigende efterspørgsel på fleksible eksterne konsulenter, der har en dyb forståelse af industrien og kan levere værdi fra første dag i den tid, et projekt varer.

Freelance-fremtiden er her
Det har skabt grobund for en ny type konsulenthus, der netop er karakteriseret ved ikke at være et ”hus”. Et eksempel er Pharma IT, hvis konsulenter tilbringer al deres arbejdstid med at skabe værdi ude hos virksomhedens kunder og ellers holder fri derhjemme for deres garantiløn.

”Der er hype om freelancere og projektansatte konsulenter, og mange taler om det fremtidige arbejdsmarkeds behov for fleksibel arbejdskraft, der kan arbejde projektorienteret. Men i life science er den måde at arbejde på en realitet mange steder, og derfor har vi valgt at opbygge vores konsulentvirksomhed, så den matcher arbejdsformen i den sektor, vi er sat i verden for at hjælpe,” siger partner Jakob Juul Rasmussen.

Udover pharma-relateret IT rådgiver virksomhedens konsulenter blandt andet om forretningsprocesser, lægemiddeludvikling, compliance, serialisering og EU-forordningerne om medicinsk udstyr. Pharma IT blev stiftet i januar 2016 og er siden vokset fra seks til over 50 konsulenter i 2019.

Agil organisation
Når Pharma IT’s konsulenter har brug for at tale og sparre med hinanden om igangværende opgaver, kommunikerer de via diverse cloudværktøjer.

”Vores egen agile organisation kombineret med vores konsulenters store specialisterfaring fra sektoren gør, at vi kan rykke hurtigt ud og skabe værdi hos kunden med det samme. Dermed kan vi levere den fleksibilitet, som lægemiddelindustriens mange projektvirksomheder har mest brug for. Uanset om deres projekt handler om udvikling af et lægemiddel eller udvikling af et IT system, er der mange aktiviteter, der er midlertidige i et eller omfang og skifter, alt efter hvilken fase man befinder sig i,” siger partner Charlotte Bech Fribert.

Vokser med kunden
Med sine konsulenter kan Pharma IT understøtte hele den livscyklus, et farmaceutisk produkt gennemgår – fra den første forskning og de kliniske faser til lancering på markedet, vedligeholdelse og indrapportering af bivirkninger – med compliance-rådgivning og IT-løsninger, der understøtter de forskellige faser.

”Når vi er tidligt inde i en virksomhed og kender dens processer, kan vi nemmere følge med og understøtte den med de compliance- og IT-løsninger, den får brug for, i takt med at den vokser. Vi har stor fokus på at arbejde med IT på alle områder, hvor vi hjælper vores kunder, fordi du som firma for alvor opnår en gevinst, når du accelererer din forretningsproces via IT,” siger Jakob Juul Rasmussen.

Efterspurgt erfaring
Lige som andre videnstunge sektorer, hvor regulatoriske krav gør forretningsprocesserne kritiske, efterspørger life science-industrien erfarne folk.

På nær enkelte juniorkonsulenter er langt de fleste af Pharma IT’s medarbejdere seniorkonsulenter med 10-30 års erfaring fra danske pharma-virksomheder.
Den største udfordring for Pharma IT er ikke at skaffe opgaver, men at skaffe nok kvalificerede konsulenter.

Mange af Pharma IT’s konsulenter har tidligere gjort karriere i en corporate sammenhæng, men nyder nu et mere fleksibelt jobliv som konsulent med garanti for kun at arbejde med og hos life science-virksomheder. Konsulenterne skal kun koncentrere sig om at levere på deres opgave ude hos kunden og skal ikke sidde in house en dag om ugen og skrive tilbud og holde møder.

”Det er helt klart vores indtryk, at konsulenterne bliver mere motiveret, når de arbejder på denne måde. De er specialister og sjældent gode sælgere, så de skal ikke bruge tid på at skrive tilbud. Den største glæde ved at arbejde, er når kunden værdsætter det arbejde, man har udført. Derfor skal konsulenter have lov at fokusere på det, de kan, så de opnår den faglige tilfredsstillelse ved at være en succes ude hos kunden,” siger Charlotte Bech Fribert.

Pharma IT er en konsulentvirksomhed, der leverer IT- og forretningskonsulent-services indenfor Pharma, Biotech og Medical Devices.

Virksomheden blev startet i 2016 og forventer at runde 50 medarbejdere og en omsætning på DKK 70 mio. i 2019 fordelt på små kunder til nogle af de store Pharma virksomheder i Danmark.

Pharma IT er ejet af de 5 partnere: Jakob Juul Rasmussen, Søren Winkel (ikke med på foto), Charlotte Bech Fribert, Ea Marie Holst og Peter-Emil Iversen, som alle har en lang baggrund indenfor Industrien. 

Læs mere på pharmait.dk

Den største glæde ved at arbejde, er når kunden værdsætter det arbejde, man har udført. Derfor skal konsulenter have lov at fokusere på det, de kan, så de opnår den faglige tilfredsstillelse ved at være en succes ude hos kunden

Mest læste på BusinessReview.dk

de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

Mærsk-Tårnet_Foyer_2015_04
Universitetets innovationskraft skal være til gavn for flere 
De studerende skal have mere innovation med i bagagen, og forskningen skal i endnu højere grad bidrage til samfundet, sådan lyder missionen...
Peder Søgaard-Pedersen_3371
DI: Sæt turbo på ny life science strategi
Life science industrien har brug for de bedste vilkår, hvis virksomhederne fortsat skal kunne bidrage til behandlingen af det stigende...
AbbVie_Thea_Larsen_0046_V2
Afhospitalisering kan styrke sundhedsvæsenet
Den historiske krise i det danske sundhedsvæsen kan afhjælpes ved at flytte behandling fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen eller...