Hvis ”vinderledelse” er svaret, hvad er så spørgsmålet?

Af:

Spørgsmålet kunne være ”Hvad kræver virksomhedens forvandling?”, men det kunne være alle spørgsmål, der går på at fastholde og forbedre medarbejdernes velbefindende, kundernes tilfredshed, kulturen, forretningens konkurrencefordele og virksomhedens bundlinje. Men først og fremmest er vinderledelse den ledelsesmæssige refleksion og eksekvering af, at alle mennesker ønsker at blive en succes.

Ekstern Lektor Syddansk Universitet SDU
Ekstern underviser Bygholm Landbrugsskole Master of Management Development (MMD) IPMA og EFQM certificeret projektleder. Bestyrelsesformand for Fanø Fuglestation.

Hvis du forstår at gøre mennesker til vindere, er du en vinderleder. Du er ikke en vinderleder, hvis du kun fokuserer på, selv at blive en vinder. Vinderlederen tænker langsigtet og handler kortsigtet. Men tør du virkelig blive en vinderleder, for det kræver nogle fundamentale justeringer af dit lederskab? Tør du afgive beslutnings- og eksekveringskompetence? Tør du tro på, at dine medarbejdere faktisk er bedre til deres ting, end du tror, du er? Tør du blive udfordret, og komme ud på kanten af dit eget lederskab?

Ledelse er simpelthen for alvorligt at overlade til modeluner og strømninger. Ledelse skal forbedres på et evidensbaseret grundlag – ikke fornemmelser og formodninger.

Der er generiske elementer, som er uafhængige af tid og sted, og så er der kulturelle- og branchespecifikke elementer i ledelse, som kun de færreste er bevidste om. Den dobbelthed har Søren Brinch arbejdet med i mange år, fordi omverdenen forandrer sig hurtigere end mange ledere kan nå at absorbere. Vi bruger verdens enkleste ledelsesmodel til at komme hele vejen rundt om ledelsesforbedringer.

Under eksaminering af diplom-, bachelor- og kandidat-afgangsprojekter sommeren 2019 slog det Søren Brinch, at 12 års historik igen og igen viser det samme – uanset hvor skarp og god en strategi mange virksomheder har, så er lederskabet nøglen til succes – ikke strategien. Alt starter og slutter med en virksomheds lederskab. Lederskabet er i enhver organisation forudsætningsskabende for en kultur, der enten kan nære eller kvæle strategiens gennemførelse, forankring og effekt.

At kunne favne diversitet i person- og motivationsprofiler er forudsætningen for at blive en vinderleder. Først når du kommer dertil, vil du lede for helheden, individet, teamet og organisationens målsætninger. For at kunne lede mennesker skal du kunne lide mennesker. Det er hele fundamentet for at kunne tænde den motivation hos medarbejderne, der gør dem til en succes. Gennem dialog og feedback udvikles vi, og ledelse er at skabe værdi for andre, så hvad er dine medarbejderes forventninger til din værdiskabelse? Sæt mennesket forrest, så kommer alt andet af sig selv.

Hvis du kun har en hammer, så ligner alt et søm
Den dygtige leder ved, at der altid er et forbedringspotentiale, men de færreste forstår at skabe rum til at blive en endnu bedre leder. For uanset hvor skarp en leder er, så er der intet som lykkes, hvis du ikke forstår at forløse både dit eget og medarbejdernes potentiale. Hos Vinderledelse oplever de til tider, at mange ledere træder vande, i stedet for at træde i karakter. Ledere i dag skal være ekstremt terrængående med viden om – og evnen til at bruge hele værktøjskassen. Kunsten at lede alle til succes, kræver viden om alle.

”En vinderleder ved, at man må udfordre sig selv, før man udfordrer sine medarbejdere. De fleste ledere vil gerne forbedre sig, men de færreste vil forandre sig, men hos Vinderledelse™ har vi værktøjerne til at komme hele vejen,” fortæller Søren Brinch.

”Feedback skal kunne gå begge veje, ellers er vi ude i en magtfuldkommenhed ingen i dag, vil kunne leve med. Feedback er et af de centrale ledelsesværktøjer, jeg har fordybet mig i, fordi det er svaret på vores indsatser i alt, hvad vi gør. Kunder giver feedback på virksomhedens produkter og services, ved at købe dem – eller lade være. Medarbejdernes adfærd er en feedback på dit lederskab, og derfor bliver feedback i en konsistent og seriøs udgave nøglen til en fælles forståelse af de mekanismer, der styrer menneskers arbejdsliv.”

Vi ser nye motivationsprofiler komme frem med de nye generationer på arbejdsmarkedet, og det stiller krav til en ledelsesmæssig forståelse af andre menneskers indre motivation. Motivation er en indre styret proces, der ydrestimuleres af vidt forskellige ting som inspiration, feedback, læring, belønning, og hvad der generelt er indeholdt i den meningsfyldte samtale. Motivation er årsagen til en adfærd, og ledere er ofte den væsentligste årsag til motivation i menneskers arbejdsliv.

Hvis du skal lede mennesker, skal du kunne lide mennesker. Det gør dig til en vinderleder, hvor medarbejderne vil følge dig til verdens ende

Forandringer skaber forbedringer – i bedste fald, for ellers er det bare ledelseslegitimitet fordi der jo skal ske et eller andet….
Men der behøves ikke at ske forandringer hele tiden. Vinderlederen prioriterer de forandringer, der fører til forbedringer, alt andet er irrelevant. Vinderledelse™ forbedrer lederskabet for at udvikle bæredygtige virksomheder og grænseoverskridende innovation i dansk erhvervsliv. For der er brug for meget mere end de løsninger, alle lige nu kan se i horisonten, hvis vi skal kunne inkludere den fremtid, der allerede er startet.

De gode gamle dage var i forgårs, så lederne bør kigge på sig selv og på medarbejderne, og stille det gode spørgsmål – ”Har vi det, der skal til, for at kunne eksekvere vores strategi mod visionen?

”Hvis du skal lede mennesker, skal du kunne lide mennesker. Det gør dig til en vinderleder, hvor medarbejderne vil følge dig til verdens ende,” siger Søren Brinch. At kunne skabe motivationen blandt dine medarbejdere er altafgørende, så de i højere grad bliver selvledende, trives og på alle måder bliver en gevinst for sig selv – og dermed virksomheden.

Undgå faldgruberne som leder
I Søren Brinchs mangeårige arbejde med ledelse har han oplevet talrige eksempler på, at lederskabet bliver et aflåst skab. Mange ledere blander sig for meget i, hvad medarbejderne laver, og det stopper al motivation.

Overledelse – såvel som underledelse virker kontraproduktivt. Lederen skal i stedet sætte de overordnede rammer og så overlade det til medarbejderen at skabe indholdet. Lederen er ofte generalisten, mens medarbejderen ofte er specialisten.

En anden forhindring er, når lederen frygter medarbejdernes faglige kompetencer – uddannelsesniveauet er meget højt i Danmark, og det betyder ofte, at medarbejderen kan være højere uddannet end lederen. Hvis det får lederen til at føle sig usikker, så dør fleksibiliteten og udviklingen. Lederen bør i stedet fokusere på at forny sig på sit eget felt og tilegne sig ny viden og redskaber lederskabet igennem. De bedste ledere er konstant lærende, alle de andre har lagt læring bag sig.

En vinderleder ved, at man må udfordre sig selv, før man udfordrer sine medarbejdere. De fleste ledere vil gerne forbedre sig, men de færreste  vil forandre sig, men hos Vinderledelse™ har vi værktøjerne til at komme hele vejen

Der er intet argument, for ikke at komme i gang
Vejen til at blive en vinderleder i et stærkt lederteam, er hos Vinderledelse™ en tretrinsraket, der består af: 1: Udfordringen – ledelsestjek, hvor ledelsespotentialet afdækkes enkeltvist og i teams, 2: Kanten – hvor vi går til kanten og ser på muligheder for forbedringer og endelig 3: implementering af løsningerne.

Søren Brinch har altid haft en stor nysgerrighed på, hvorfor nogle virksomheder er innovative og evner at fastholde en innovativ og forretningsorienteret kultur, mens andre går i stå. Derfor begynder al god ledelse med ledertjekket, hvor Søren Brinch kommer ind i virksomheden i to dage og vender hver en sten for at afdække potentialet.

Herefter tages virksomhedens lederskab ud af konteksten og bringes helt ud til kanten for at afdække mulighederne og se disse i sammenhæng med virksomhedens strategi. Herefter kommer den tredje og væsentligste indsats – implementeringen og deployeringen i virksomheden med hjælp fra VinderledelseTM.

Vinderledelse – Når mennesket kommer først kommer alt andet af sig selv

Hos Vinderledelse™ tager vi udgangspunkt i DIT lederskab og DIN organisation

Vi har ikke standardløsninger, for det er laveste fællesnævner; vi går efter højeste fællesnævner. Fra mere end 20 års undervisning, ledelse og konsulentarbejde med forretnings- og strategiudvikling, ledelses- og innovationsforbedring har Vinderledelse™ en solid erfaring og nyeste opdaterede viden i værktøjskassen. 

Søren Brinch har undervist, vejledt, sparret og eksamineret mere end 2.500 studerende på HD- og Kandidatniveau i ledelse, strategisk ledelse og projektledelse. Parallelt hermed iværksættere, ledere og agrarøkonomer i landbruget samt lukkede lederuddannelser i store – og mellemstore danske virksomheder. 

Forbigås skal det ikke at Søren Brinch har en leder- og chefkarriere på 25 år i så forskelligartede brancher som Post Danmark, IT- og Konsulentbranchen. VinderledelseTM arbejder sammen med de bedste i et netværk af økossystemer af viden. For eksempel astrofysiker Erik Micheelsen og firmaet Innovation Embassy, hvor vi hjælper virksomheder med at skabe koblingen mellem ledelse og innovation. 

Hvis din virksomhed skal ledes af vinderledere, så læs mere på

www.vinderledelse.dk 

Vi elsker at hjælpe ledere med at skabe vindervirksomheder med mennesket i centrum.

Mest læste på BusinessReview.dk

Assistancen Portrætter0432
Det betaler sig at fastholde syge medarbejdere
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

Mette_Bjøkvik-2 copy
Dansk Erhverv: EU-regler ruller ind over danske virksomheder
Ny lovgivning for arbejdsgivere ruller ud over danske virksomheder i en lind strøm i denne tid. Mange virksomheder er godt med. Det...
A white keyboard with a red key and the whistleblower word
Sådan etablerer virksomhederne en whistleblowerordning 
Virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal nu have en whistleblowerordning. Sibilum guider til, hvordan virksomhederne får etableret den...
DSC02069-2
Kom godt i gang med tidsregistrering
De nye tilføjelser til arbejdstidsloven træder i kraft den 1. juli, og det får betydning for alle danske arbejdsgivere, der skal indstille...