Fremtiden tilhører tillidsbaserede arbejdspladser, der formår at skabe et godt arbejdsmiljø

Af:

Alting forandrer sig med uforudset hast og kun de virksomheder, der formår at tilpasse sig, overlever. Det kræver, at medarbejderne tildeles beslutningskompetence, og det kræver igen tillid mellem ledelse og medarbejdere. Derfor tilhører fremtiden de tillidsbaserede arbejdspladser.

Ordene er Liselotte Jensens, administrerende direktør i den danske afdeling af den internationale rådgivnings- og konsulentvirksomhed, Great Place to Work, der evaluerer og rådgiver om arbejdspladskultur og employer branding.

Hun fortsætter: ”Kun en ting er sikkert, og det er, at vi ikke ved, hvad dagen i morgen bringer. ”VUCA” har man i nogle år betegnet tilstanden. Det står for Volatility, Uncertainty, Complexity og Ambiguity eller på dansk, flygtighed, usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed.

I næsten ligeså lang tid har modsvaret fra virksomhedsledere verden over været at gøre arbejdspladserne agile og kræve tilpasningsparathed af medarbejderne. Mange virksomheder arbejder i dag i projektteams i stedet for i fastlåste organisationsstrukturer. Men Liselotte Jensen mener, at man er tilbøjelig til at overse en vigtig faktor:

”For at følge med det høje forandringstempo er man som ledelse nødt til at give noget beslutningskompetence fra sig. Når tingene sker så hurtigt, som de gør i dag, er der ikke tid til at vente på, at beslutninger skal gennem lange og snørklede beslutningshierarkier. Man er nødt til at afgive beslutningskompetence til medarbejderne, så de kan træffe hurtige beslutninger på egen hånd. Men det kræver tillid! Tillid fra ledelsen til at medarbejderne tager ansvar og gør deres bedste, uden at man skal se dem over skulderen, og tillid fra medarbejderne til ledelsen til, at det er i orden at tage chancer med mulighed for at træde ved siden af, uden at man bliver straffet for det.”, udtaler Liselotte Jensen.

Om Great Place to Work®

Great Place to Work er en international konsulent og rådgivningsvirksomhed med hovedkontor i San Francisco, USA, og kontorer i 55 lande verden over. Virksomheden evaluerer og rådgiver om arbejdspladskultur, certificerer gode arbejdspladser og tilbyder Employer Branding-ydelser. Great Place to Work har været repræsenteret i Danmarks siden 2001 og kårer hvert år Danmarks Bedste Arbejdspladser®. 

Udover at certificere gode arbejdspladser i de 55 lande, udgiver Great Place to Work regionale lister i Europa, Asien og Latinamerika. Endelig kåres ”Verdens Bedste Arbejdspladser”, som i dag – den 2. oktober – offentliggøres i Fortune Magazine. 

Listen kan ses her: www.greatplacetowork.com

Listerne med de gode arbejdspladser baseres på en evaluering af arbejdspladsernes kultur og en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne. Medarbejdernes besvarelse vægtes højest. For at kandidere til en Great Place to Work-certificering skal en arbejdsplads beskæftige mindst 10 medarbejdere, og for at kvalificere sig til at blive en af Danmark Bedste Arbejdspladser skal man have mindst 20 medarbejdere.  For at kvalificere sig til listen med Verdens Bedste Arbejdspladser skal en virksomhed beskæftige mindst 5.000 medarbejdere globalt. 

Det handler om troværdighed, respekt og retfærdighed
”Mange tilslutter sig princippet om tillid mellem ledelse og medarbejdere, og fordi tillid er helt centralt i Great Place to Works definition af den gode arbejdsplads, har vi meget konkrete bud på, hvordan tillid opbygges”, udtaler Liselotte Jensen.

”Tillid kræver, at medarbejderne oplever ledelsen som troværdig, og at ledelsen viser medarbejderne respekt og behandler dem retfærdigt, men en interessant pointe er, at tilliden igen skaber engagement og arbejdsglæde, der igen medvirker til at skabe gode økonomiske resultater.”

Tal fra USA viser, at arbejdspladser med en høj grad af tillid mellem ledelse og medarbejder giver et afkast på aktiemarkedet, der er tre gange så højt som de øvrige arbejdspladsers.

I Danmark har tallene fra Danmarks Bedste Arbejdspladser hvert år siden 2001 vist, at de tillidsbaserede arbejdspladser har lavere sygefravær og lavere frivillig medarbejderomsætning end landsgennemsnittet. En god arbejdsplads er altså en god forretning.

Alle medarbejdere skal være med
En nylig analyse af Great Place to Works omfattende, globale datamateriale har tilmed vist, at arbejdspladser med en høj grad af tillid mellem ledelse og alle medarbejdergrupper, formår at øge omsætningen 10 gange så hurtigt som arbejdspladser, hvor der er store forskelle mellem medarbejdergrupperne.

Det er på den baggrund, at Great Place to Work i 2020 kommer til at øge kravene til de arbejdspladser, der ønsker at blive certificeret som en god arbejdsplads. Fremover vil det blive taget i betragtning, i hvor høj grad arbejdspladserne er gode for ALLE deres medarbejdere.

Så hvis ledere verden over godt vil undgå at blive blæst omkuld af forandringsstormvejret, bør de uddelegere beslutningskompetence. Det forudsætter, tillid mellem ledelse og medarbejdere, og det giver igen engagement, arbejdsglæde og gode økonomiske resultater.

Af de lidt mere end 10.000 medarbejdere på Danmarks Bedste Arbejdspladser 2018 synes: 

95%, at de får tildelt meget ansvar, og at ledelsen stoler på, at de gør et godt stykke arbejde uden at kigge dem over skulderen. 

93%, at ledelsen anerkender hændelige fejltagelser som en del af arbejdet  

94%, at de er stolte af at fortælle andre, hvor de arbejder 

92%, at de er villige til at gøre en ekstra indsats for at få arbejdet gjort. 

95%, at deres arbejdsplads er et rart sted at arbejde 

Se mere på

greatplacetowork.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

Assistancen Portrætter0432
Det betaler sig at fastholde syge medarbejdere
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Den generelle trussel fra cyberangreb i Danmark er meget høj 
Det samme er danske virksomheders kompetence til at levere løsninger, der kan beskytte samfundet, virksomheder og centrale institutioner. Så...
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler
Over de næste to år vil AI-genereret misinformation være den største globale trussel skarpt forfulgt at cybersikkerhed. Det slår over...
Natasha-Friis-Saxberg-4-Storformat (1)
Cybersikkerhed er blevet et mange-hovedet monster
Der går ikke mange dage mellem, at man hører om en ny virksomhed eller branche, der har været udsat for et cyberangreb. Og det er måske...