Ny elektrikeruddannelse er som skabt til industrien

Næstformand i Dansk El-Forbund, Benny Yssing.

Af:

Med fjernelse af autorisationskrav og indførelse af 28 moduler i uddannelsen er det blevet nemt for industri-virksomheder at tage elektrikerlærlinge og skræddersy deres uddannelse til virksomhedens behov.

De danske industrivirksomheder skal tage flere elektrikerlærlinge. Ikke kun for de unge elektrikeres skyld, men også for industriens egen skyld. Med ændringen af elektrikeruddannelsen er den nemlig blevet meget mere attraktiv for industrivirksomhederne.

For Dansk El-Forbund, der organiserer de danske elektrikere, er udfordringen dog stadig, at for få industrivirksomheder kender til de fordele, den nye uddannelse giver dem.

Fra 5 specialer til 28 moduler
Dansk El-Forbund og installatørernes organisation TEKNIQ ændrede elektrikeruddannelsen i 2015.Før kunne elektriker-lærlingen vælge mellem fem specialer. I dag er uddannelsen i stedet bygget op af 28 moduler, hvoraf mange afspejler den nyeste teknologiske udvikling og ikke tidligere har været en formel del af elektrikeruddannelsen.

Blandt modulerne er blandt andet ’Robot-el-teknik-, ’Cleantech’, ’Vedvarende energiløsninger’, El-teknik i velfærdsteknologiske løsninger’ og ’Intelligente bygningsinstallationer’.

”Det betyder, at virksomheden, når den indgår uddannelsesaftale med en lærling, kan designe uddannelsens indhold, så den passer specifikt til virksomhedens behov. Bruger virksomheden robotter, kan uddannelsen have fokus på det, og indebærer arbejdet også vedligeholdelse af en kontorbygning, kan uddannelsen rumme noget om det,” siger Benny Yssing, næstformand i Dansk El-Forbund.

Hvis man er industri-
virksomhed, skal man
ikke have el-autorisation
for at tage lærlinge

Nye nøglemedarbejdere
Ved at specialdesigne lærlingeuddannelsen kan virksomhederne få nøglemedarbejdere, der har et tæt kendskab til virksomhedens systemer og processer og vil kunne yde mere effektiv service og vedligehold af virksomhedens faciliteter end elektrikere, der tilkaldes udefra.

”Det kan være udfordring, når elektrikere kommer til udefra for at servicere en virksomhed, fordi elektrikerne ikke kender virksomhedens processer. Ét er at få et transportbånd til at køre igen, men når man måske skal udføre elektrikerarbejde blandt kemi eller andre avancerede produktionsforhold, bliver det svært. Med den nye uddannelse har virksomheden muligheden for at uddanne lærlinge, der forstår disse ting fra starten og kan vedligeholde fabrikken effektivt.”

Bedre job- og karrieremuligheder
Muligheden for at skræddersy uddannelsen, så den er helt relevant for virksomheden, øger også lærlingenes lyst til at blive på virksomheden og gøre karriere eller at bruge den specialiserede elektrikeruddannelse som springbræt til videreuddannelse.

”Der vil mangle ingeniører i fremtiden, og vi ser allerede i dag, at store virksomheder laver en karriereplan for nogle af deres elektrikerlærlinge. De starter med at være i lære og arbejde som elektriker i nogle år. Herefter læser de måske til ingeniør og kommer tilbage i virksomhedens ingeniør- eller teknikerafdeling,” siger Benny Yssing.

Ikke krav om autorisation
Mange industrivirksomheder er heller ikke klar over, at det gamle autorisationskrav er fjernet. ”Hvis man er industrivirksomhed, skal man ikke have el-autorisation for at tage lærlinge. Den regel er fjernet fuldstændig. Vi har nu kommunikeret ændringerne i uddannelsen i fire år, men støder fortsat på virksomheder, der ikke har hørt om det. Det er vigtigt for uddannelsen af endnu flere elektrikere, at vi får industrivirksomhederne til at tage flere lærlinge,” siger Benny Yssing.

Ledighed og lærlinge
I mange år har ledigheden blandt elektrikere været nede på 1 procent. Der er brug for endnu flere elektrikere, og interessen for at blive elektriker er stor. Men de lokale elinstallatører løfter en stor en del af lærlinge-byrden. Hvis endnu flere skal i elektrikerlære, er det industrien og specialvirksomhederne, der skal tage dem.

”Med en forestående ambitiøs lov for klimaet bliver der brug for mange flere elektrikere for at komme i mål med lovens ambitioner. Derfor er der brug for, at industrivirksomheder og special virksomheder indenfor det el-tekniske område tager lærlinge. Har man brug for en elektriker i sin virksomhed, er princippet, at så kan man også tage en lærling,” siger Benny Yssing.

Installatørerne tager slæbet

Elektrikerlærlinge udgør 25 procent af de ansatte hos lokale el-installatør, men kun 6 procent af elektrikerne på industrivirksomheder.

I dag bliver 87 procent af de nye elektrikere uddannet hos lokale el-installatører.

Læs mere om den nye uddannelse og de mange moduler på 

elektrikeruddannelsen.dk

Mest læste på BusinessReview.dk

de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler
Assistancen Portrætter0432
Det betaler sig at fastholde syge medarbejdere

Læs også

Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Den generelle trussel fra cyberangreb i Danmark er meget høj 
Det samme er danske virksomheders kompetence til at levere løsninger, der kan beskytte samfundet, virksomheder og centrale institutioner. Så...
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler
Over de næste to år vil AI-genereret misinformation være den største globale trussel skarpt forfulgt at cybersikkerhed. Det slår over...
Natasha-Friis-Saxberg-4-Storformat (1)
Cybersikkerhed er blevet et mange-hovedet monster
Der går ikke mange dage mellem, at man hører om en ny virksomhed eller branche, der har været udsat for et cyberangreb. Og det er måske...