Sponseret indhold

Fremtiden byder på mere vand – er din bolig klar?

Af:

Af fagekspert Casper Kjerumgaard, journalist Gusta Clasen, journalist Lisette Lykke Andersen, fagekspert Susie Frederiksen, fagekspert Tine R. Sode, Bolius – Boligejernes Videncenter.

Der er meget, du kan gøre, for at forebygge en vandskade i din bolig. Det handler især om at vedligeholde kloakken, så den kan klare regn og sne, og du kan holde vandet ude af din kælder.

Der er meget, du kan gøre, for at forebygge en vandskade i kælderen. Det handler især om at vedligeholde brønde og kloak, så de kan klare de vandmængder, der kommer med regn og sne.

Hvorfor opstår der vandskader i kælderen?
Ifølge Forsikring og Pension blev der i 2015 anmeldt lige over 70.000 vandskader på enfamiliehuse i Danmark. Langt størsteparten skyldtes skjulte rør og stikledninger, men også vejrfænomener tegnede sig for nogle af skaderne.

Der kan være flere årsager til, at der opstår en vandskade i et hus: Vandskaderne skyldes derfor oftest problemer i huset, som kan være:

 • Utætte tagbrønde eller kloakledninger.
 • Revner eller huller i fundamentet, som gør, at vandet kan trænge ind i kælderen.
 • Problemer med omfangsdræn. Hvis der ikke er etableret et omfangsdræn rundt om huset, eller hvis et eksisterende omfangsdræn ikke fungerer ordentligt, kan det også give anledning til vandskader. De vandskader, der skyldes ekstremt vejr, klimaforandringer m.v. kan skyldes:
 • Havet eller åer kan gå over deres bredder, så der løber vand ind i huse og kældre. Dette fænomen kaldes også stormflod for ikke at forveksle med skybrud.
 • Kloakkerne kan blive overbelastet ved voldsomme regnskyl (fx skybrud), så afløbsvandet bliver presset op gennem gulvafløbet i en kælder.
 • Grundvandet kan stige, så vandet presses op igennem utætheder i kældergulvet og kælderydervæggene.

Hvordan forebygger du en vandskade til daglig?
Du behøver ikke gøre så meget for at tage de store forholdsregler, hvis du kun bruger kælderen til opbevaring af madvarer, diverse haveredskaber, cykler og andet.

I de fleste tilfælde er det godt nok blot at holde kælderen pæn og ren og sørge for god ventilation. Det er dog altid en god idé at vælge reoler og andre opbevaringsmøbler af stål eller andet uorganisk materiale, som skimmelsvamp og andre former for svampe ikke kan gro i.

Desuden er det også en god idé ikke at stille ting, som ikke kan tåle vand, direkte på kældergulvet.

Køb evt. en vandalarm, som afbryder vandforsyningen, hvis vandforbruget pludseligt stiger, fordi der er kommet en utæthed på et vandrør el.lign. Vandalarmen kan også sladre, hvis forbruget stiger over en længere periode pga. en mindre utæthed.

Tjekliste til gennemgang af huset ude og inde
Du kan forebygge vandskader ved jævnligt at tjekke og vedligeholde dit hus:

 • Tjek ventiler, rør og stophaner for tegn på tæring eller utætheder.
 • Sørg for, at samtlige rør i kolde rum er isolerede, så de ikke springer i frostvejr.
 • Rens og vedligehold tagrender, nedløb og brønde, så de ikke stopper til.
 • Rens med jævne mellemrum sandfanget/tagbrønden for blade, sand og småsten. Sandfanget/tagbrønden er den afløbsbrønd, som modtager vandet fra nedløbsrørene.
 • Sørg for, at terrænet omkring huset skråner væk fra huset.
 • Tjek husets sokkel og væggene i kælderen for revner eller skader.
 • Tjek slanger og rør for utætheder med jævne mellemrum, hvis du har vask, toilet, vaskemaskine el. lign. stående i kælderen.

Hvordan forebygger du større problemer med vand i kælderen?
Hvis du ofte oplever, at der kommer vand ind i din kælder, er der flere forskellige tekniske løsninger, du kan overveje:

Hvis vandet kommer op gennem gulvafløbet i kælderen:

 • Lukning af afløb
 • Højvandslukke

Hvis vandet trænger ind gennem vægge eller gulve i kælderen:

 • Ny kældergulvopbygning med drænlag (kapillarbrydende lag)
 • Omfangsdræn

Vær opmærksom på, at forbedringer eller ændringer af kloaksystemet altid skal udføres af en autoriseret kloakmester. Og at alle ændringer skal sendes til kommunen.

Lukning af afløb
Hvis der ofte trænger vand op gennem afløbet i din kælder, kan du simpelthen vælge at få gulvafløbet lukket af. Det kan koste fra 5.000 kr. til 15.000 kr. inkl. moms afhængig af, hvor meget af gulvet, der skal hugges op for at få blændet ledningen ved afgreningen (priser maj 2015).
Sørg for at få en autoriseret kloakmester til at lukke afløbet for dig.

Højvandslukke
Højvandslukket forhindrer kloakvandet i at løbe baglæns og derved trænge op gennem kælderafløb eller evt. toilet i kælderen, som følge af for meget vand i kloakkerne.

Et højvandslukke fungerer ved, at det mekanisk lukker for afløbet, så snart vandstanden i kloakken når et vist niveau. Et højvandsslukke koster ca. 15.000 – 20.000 kr. inkl. moms at få monteret af en autoriseret kloakmester (pris 2017).

Drænlag
Når der bygges huse i dag, bliver der både isoleret og etableret et drænlag, som hindrer vand i at stige op gennem kældergulvet. Men de fleste ældre huse har ikke sådan et drænlag.

Hvis der ofte trænger vand op gennem gulvet i kælderen, er det en god idé at gøre noget ved problemet, men det er en ret omfattende løsning:

 • Først skal kældergulvet brækkes op.
 • Så skal der graves ud.
 • Derefter skal der lægges et lag isolering/drænplader.
 • Til slut støbes det nye kældergulv, og der kan sluttes af med klinker. Sørg for, at konstruktionen er helt tæt – også ved rørgennemføringer, så den sundhedsskadelige gasart radon ikke kan trænge op gennem kældergulvet.

Det koster ca. 4.000 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter at få lagt et drænlag i kældergulvet.
Bliver der gravet ud i en dybde til under kældervæggenes fundament skal kældervæggene understøbes og derved bliver prisen væsentlig højere.
Husk, du må aldrig grave ud til under kældervæggens fundament. Væggen kan sætte sig eller i værste fald styrte sammen.

Omfangsdræn
Hvis dit problem i stedet er, at der i perioder kommer vand ind igennem ydervæggene, kan løsningen være at investere i et omfangsdræn og samtidig få fugt og varmeisoleret kælderydervæggene.

Det er ikke noget, du selv kan gøre, men hvis du tager kontakt til en rådgiver, vil han eller hun kunne hjælpe dig med at indhente tilbud m.m.

Det koster fra 3.500 – 5.000 kr. inkl. moms pr. løbende meter at få udført et omfangsdræn af en autoriseret kloakmester (2017 pris).

Mest læste på BusinessReview.dk

Assistancen Portrætter0432
Det betaler sig at fastholde syge medarbejdere
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Bolius er et videncenter

(Boligejernes Videncenter) for danske boligejere, som blev grundlagt i 2002. 
Bolius er en nonprofitorganisation.

Læs også

3 hurtige billede
3 Hurtige
PR-foto: Lundgrens Tysk kapitalforvalter går ind på det danske marked – køber DSV-ejendom Arbireo Capital AG, som er specialiseret...
Hillerød senior
Nyt brugerstyret koncept for seniorboliger køber første ejendom
Ejendommen centralt i Hillerød, som selskabet Investering & Seniorbolig har købt, står foran en større ombygning, og måske også...
LOVFORSLAG OM VÆRDIANSÆTTELSER AF ANDELSBOLIGER FREMSAT - Billede
LOVFORSLAG OM VÆRDIANSÆTTELSER AF ANDELS-BOLIGER FREMSAT
Regeringen har fremsat et forslag der skal klarlægge, hvordan andelsboliger fremadrettet skal værdiansættes. Konkret forlænges valuarvurderingsgyldighed,...