Sponseret indhold

Bryd kalken og styrk sundheden

Af:

Kalk i drikkevandet giver anledning til en række udfordringer – både af økonomisk og sundhedsmæssig karakter.

Langt de fleste steder i Danmark har vi såkaldt ”hårdt” vand, det vil sige vand med et relativt højt indhold af kalk, som kræver mere vaske- og skyllemiddel til tøjvasken, mere sæbe og shampoo til det daglige brusebad samt mere afkalknings- og flere rengøringsmidler til rengøringen.

Store mængder kemikalier ryger derfor dagligt ud med spildevandet og belaster miljøet voldsomt. Kalkaflejringer fra vandet betyder desuden øget elforbrug og kortere levetid for de fleste husholdningsmaskiner, hvilket også belaster miljøet unødvendigt.

– Det er vores målsætning af afhjælpe de uønskede følgevirkninger af ved brug af kalkholdigt vand, reducere brugen af kemikalier, fremme skånsom omgang med vore vandressourcer samt lette brugernes hverdag. Kalk optages som calcit af regnvandet på vej ned gennem jorden, og hvis man kan omdanne denne calcit til argonit sætter den sig ikke fast i vandrør, vandhaner, brusehoveder, husholdningsmaskiner og meget mere. Desuden er den langt lettere at fjerne fra de overflader, hvor vandet efterlades. Og det kan gøres med lyd, forklarer Jesper Rønn, som er ansvarlig for salg og rådgivning hos AMTech, der markedsfører Kalkknuser.

Kalken fjernes ikke
AMTech Aqua Miljø har længe haft succes med at reducere problemerne med kalk i drikkevandet ved hjælp af lyd med en teknologi, som kaldes Kalkknuseren. Hidtil har det dog været svært at forklare den observerede effekt, fordi den fornødne forskning endnu ikke fandtes. Men kombinationen af forsøg gennemført på blandt andet Danmarks Tekniske Universitet (DTU) samt ny viden om vand har gjort det muligt at forklare og påvise effekten af Kalkknuseren.

– Vi fjerner ikke kalken fra vandet og vi bevarer vandets sundhedsmæssige værdi. Til gengæld ”genskabes” vandets gode og naturlige smag, ligesom arbejdet med at fjerne kalkbelægninger reduceres kraftigt, uddyber Jesper Rønn.

Kan anvendes overalt
Kalkknuser findes i dag i en række forskellige størrelser alt efter om den skal anvendes i en privat husholdning eller på et stort vandværk. Over 350.000 private brugere og omkring 100 vandværker har i dag installeret en Kalkknuser – og den virker. Ulvshale Vandværk er således et af de vandværker, som har installeret en Kalkknuser.

– Vi har i flere år kørt med en Kalkknuser på vores ledningsnet. Tidligere var vi plaget af meget kalk i vandet, men nu kan vi konstatere, at det øjensynligt er fortid. Vi havde også problemer med tilkalkede rør og T- stykker, men nu er vores ledningsnet helt rent uden kalkaflejringer. Forbrugere har også tilkendegivet, at de nu har mindre kalkslør ved rengøring, og at tilkalkning af elkedler og andre husholdningsapparater er ophørt, fortæller Jesper Højland, der er driftsleder på Ulvshale Vandværk.

EU-projekt støtter Kalkknuser
I 2018 undersøgte det EU-støttede projekt KARAKALK Kalkknuserens (lydbølgers) påvirkning af drikkevand og det blev påvist, at det behandlede vand bliver mere hydrofilt. Imidlertid er det ikke alle hvide aflejringer, som skyldes kalk.

– Traditionelt tænker vi, at alle hvide belægninger på fx håndvasken, brusenichen mv. må skyldes kalk i vandet, men en undersøgelse af saltindholdet i drikkevandet på syv vandværker viser, at kalk i mange tilfælde kun udgør en mindre del af saltindholdet i vandet og at evt. belægninger derfor ikke alene skyldes kalk. Andre salte påvirkes nemlig ikke, når vandet behandles målrettet for kalkproblemer med Kalkknuseren fortæller Jesper Rønn afslutningsvis.

Kalkknuseren løser kalkproblemerne:

Ingen brug af kemikalier - Ingen løbende vedligeholdelse - Rengøringen bliver lettere

Grogrundlaget for biofilm og legionella fjernes - De sundhedsmæssige fordele ved kalk i drikkevandet bevares

   Gamle kalkaflejringer løsner sig overalt i ledningsnettet - Levetiden forlænges ved vaskemaskiner, opvaskemaskiner m.v.  

Sparer energi og mindsker derved CO2-udledningen

Læs mere på kalkknuser.dk

Vi fjerner ikke kalken fra vandet og vi bevarer vandets sundhedsmæssige værdi. Til gengæld ”genskabes” vandets gode og naturlige smag, ligesom arbejdet med at fjerne kalkbelægninger reduceres kraftigt

Mest læste på BusinessReview.dk

Assistancen Portrætter0432
Det betaler sig at fastholde syge medarbejdere
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

3 hurtige billede
3 Hurtige
PR-foto: Lundgrens Tysk kapitalforvalter går ind på det danske marked – køber DSV-ejendom Arbireo Capital AG, som er specialiseret...
Hillerød senior
Nyt brugerstyret koncept for seniorboliger køber første ejendom
Ejendommen centralt i Hillerød, som selskabet Investering & Seniorbolig har købt, står foran en større ombygning, og måske også...
LOVFORSLAG OM VÆRDIANSÆTTELSER AF ANDELSBOLIGER FREMSAT - Billede
LOVFORSLAG OM VÆRDIANSÆTTELSER AF ANDELS-BOLIGER FREMSAT
Regeringen har fremsat et forslag der skal klarlægge, hvordan andelsboliger fremadrettet skal værdiansættes. Konkret forlænges valuarvurderingsgyldighed,...