Robotternes mange ansigter

Af:

Hos Innovationsnetværket RoboCluster arbejder de på højtryk med nyeste teknologer indenfor automation og styring, droner, kollaborative robotter og mobile robotter, og kommer med nye bud på bl.a. samarbejdet mellem menneske og robot.

De kollaborative robotter, eller samarbejdende robotter, åbner op for nye muligheder for hurtig omstilling i produktionen.

– Fordelen ved de kollaborative robotter er, at de kan samarbejde og interagere direkte med mennesker. I dag er mange industrirobotter gemt væk bag afskærmninger og uden mulighed for mobilitet, mens de kollaborative robotter kan fungere blandt mennesker og hurtig omstille sig til en ny produktion eller nye opgaver, fortæller Henrik Gordon Petersen fra SDU Robotics.

Samarbejder med mennesker
De kollaborative robotter kan sammen med mennesker løse komplekse opgaver, der ikke følger et bestemt gentagelsesmønster.

Kollaborative robotter åbner op for en ny verden af muligheder, hvor man kan innovere og skabe en mere effektiv og konkurrencedygtig produktion. Det gælder ikke blot i fremstillingsindustrien, men vi vil også se disse robotter i sundhedssektoren, logistik, landbrug og administration.

Innovationsnetværket RoboCluster vil styrke og videreudvikle virksomhedernes muligheder for at anvende robotter i samarbejde med mennesker, særligt fremme brugen af kollaborative robotter indenfor nye anvendelsesområder.

Derfor er der stillet skarpt på samarbejdet mellem robot og medarbejder, herunder programmeringen af robotterne, der tager hensyn til de unøjagtigheder, tilfældigheder og udfald, som uundgåeligt vil optræde i interaktionen mellem robotter og medarbejdere.

Udenfor skal vi også tage hensyn til, hvordan klimaet påvirker robotten, og hvilke andre typer af sikkerhedsrisici der kan opstå. Så vi kigger både på styringsprincipper og sensorsystemer. 

De mobile robotter i vækst
Hos RoboCluster har de også fokus på de mobile robotter, som der er store forventninger til – alene frem mod 2020 forventes en årlig vækst på 30-35% i antal solgte enheder. Tallet stammer fra International Federation of Robotics (IFR): World Robotics 2017 – Service Robots.

Innovationsnetværket har kastet blikket på de mobile robotter, der i fremtiden kommer til at agere i udendørsmiljøer, fx i landbrug, på veje og broer, i bymiljøer og på byggepladser, hvor de vil udføre arbejdsopgaver i tæt samarbejde med mennesker.

De mobile robotter har gjort markante fremskridt på de tre tekniske områder: kognition, manipulation og interaktion. Innovationsnetværket stiller skarpt på at styrke robotternes anvendelse udendørs for at sikre en reel dansk styrkeposition på området.

– I en kendt lagerhal er det let at se, hvilke udfordringer robotten kan møde, men når robotten skal arbejde udenfor, så medfølger der en høj grad af kompleksitet, fordi der er så mange ukendte og ustrukturerede faktorer i det fri, forklarer Lars Dalgaard, sektionsleder, Teknologisk Institut, og Lars uddyber:

– Udenfor skal vi også tage hensyn til, hvordan klimaet påvirker robotten, og hvilke andre typer af sikkerhedsrisici der kan opstå. Så vi kigger både på styringsprincipper og sensorsystemer.

Robotterne skal arbejde udenfor
Der arbejdes på højtryk med at finde løsningerne, så de mobile robotter eksempelvis kan bevæge sig mellem lagerbygninger eller mellem huse på et plejehjem.

Det vil være en teknologisk landvinding at løse udfordringerne, da området globalt har et markant innovationspotentiale, der dækker mange aktører lige fra teknologileverandører over nye robotproducenter til løsningsintegratorer. Så hold øje med udviklingen og følg med på www.robocluster.dk.

RoboCluster er et landsdækkende innovationsnetværk, der samler de danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotter, automation og droner. Netværket har over 400 medlemmer, som består af virksomheder, universiteter og andre offentlige og private aktører, der alle har interesse indenfor området.

Gennem konferencer, workshops, netværksrejser, matchmaking, videnssamarbejder og samarbejdsprojekter fører RoboCluster forskere, virksomheder og organisationer sammen på tværs af brancher, geografi og faglighed. Denne tværfaglige samarbejdsform sikrer, at teknologi, viden og kompetencer på området samles og videreudvikles til gavn for det danske samfund.

RoboClusters aktiviteter er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet samt af Syddansk Vækstforum. Bag RoboCluster står otte stærke partnere: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Designskolen Kolding, Danmarks Tekniske Universitet, Erhvervshus Fyn, FORCE Technology, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut. RoboCluster er en del af det nye partnerskab Robotics Alliance. 

Læs mere på robocluster.dk 

Mest læste på BusinessReview.dk

de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler

Læs også

Fotograf Sif Meinckewww.sifmeincke
Den generelle trussel fra cyberangreb i Danmark er meget høj 
Det samme er danske virksomheders kompetence til at levere løsninger, der kan beskytte samfundet, virksomheder og centrale institutioner. Så...
de-fem-storste-globale-risikoer-i-2024-og-2025 (1) copy_
Misinformation og cybersikkerhed er de største globale trusler
Over de næste to år vil AI-genereret misinformation være den største globale trussel skarpt forfulgt at cybersikkerhed. Det slår over...
Natasha-Friis-Saxberg-4-Storformat (1)
Cybersikkerhed er blevet et mange-hovedet monster
Der går ikke mange dage mellem, at man hører om en ny virksomhed eller branche, der har været udsat for et cyberangreb. Og det er måske...